Pytanie o bibliotekę i autobusy…

600

Witam pierwsza sprawa chodzi o bibliotekę w szkole Sitaniec – pytam kto może oprócz dzieci korzystać z niej jeżeli jest otwarta tylko przez cały dzień w poniedziałek, a w pozostałe dni tygodnia w godzinach do 12 i dzień w tygodniu jest zamknięta. Czy starsi np. pracujący mogą z niej skorzystać? Czy nie jest ważne wg Wójta czytanie książek? W tych godzinach otwarcia zdarzają się szkolenia, chorobowe, urlop pani bibliotekarki i nie można z niej skorzystać. Pytam kto ułożył taki wg mnie głupi harmonogram otwarcia naszej biblioteki, bo to jest wg mnie najlepsza atrakcja w tej gminie. Druga sprawa autobusy – jak długo gmina będzie oszczędzała na 3, która jeździ do ronda i dzieci ze szkół muszą chodzić piechotą przez rondo do Sitańca. Czy to jest bezpieczne? Czy jest potrzebny autobus na tzw. SŁONECZNEJ tyle lat nie było tam autobusów i było dobrze, przynajmniej jeździły pod Kościół. Czy jest potrzebny kolejny nowy przystanek na SŁONECZNEJ, komu on ma służyć? Pozdrawiam.

05.12.2017r.

Witam i dziękuje za kontakt e-mail.

Gmina Zamość jest nietypową nie tylko ze względu na liczbę Mieszkańców, ale także położenie wokół Zamościa 35 Sołectw Gminy. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna ma aż siedem filii – w Sitańcu, Wysokiem, Kalinowicach, Lipsku, Żdanowie, Płoskiem i Zawadzie. W tym jest powód tak „dziwnych” godzin funkcjonowania bibliotek. Żeby było inaczej potrzeba aż 9 etatów – po jednym w filiach i dwa w Mokrem (siedzibie gminnej Biblioteki). Niestety, możliwości finansowe budżetu Gminy po stronie dochodów i liczne potrzeby inwestycyjne w 35 Sołectwach Gminy nie pozwalają obecnie na takie decyzje. Pani z biblioteki w Sitańcu ma ½ etatu w Sitańcu i ½ etatu w Kalinowicach. Podobnie w innych filiach. Prawie wszystkie filie powiązane są ze Szkołami i potrzebami uczniów. Dlatego takie godziny otwarcia bibliotek. Czy można w tym zakresie coś zmienić?. Przekażę do Pani Dyrektor prośbę, aby przedstawiła mi możliwe warianty przyszłego rozwiązania problemu. Nie chciałbym zamykać żadnej z fili, gdyż odtworzenie tego co się zamknie jest bardzo trudne. Nie oszczędzamy na kursowaniu autobusu nr „3” do Sitańca. Obecny stan jest konsekwencją decyzji Samorządu Miasta Zamościa. Pisałem i mówiłem o tym dużo w 2015 roku. Od 2016 roku kwota pieniędzy jakie przekazujemy Miastu za to, że w Gminie funkcjonuje komunikacja podmiejska stale rośnie. W 2015 roku było to 385 000 zł, w 2016 roku 600 000zł, w 2017 roku 770 000 zł, plan na 2018 rok to 860 000zł. Przy tej rosnącej kwocie przekazywanych środków ilość kilometrów przejechanych przez autobusy w Gminie zmniejszyła się o ¼ w stosunku do roku 2015. To stan faktyczny. Gmina Zamość to 35 Sołectw. W większości z nich autobusy MZK pojawiają się kilka razy dziennie, w niektórych nie ma ich w ogóle. Uważam, że obecny stan jest pewną „sprawiedliwością społeczną”. Mieszkańcy Gminy oczekują ode mnie budowy dróg, chodników, wodociągów, oświetlenia ulicznego, itd. Do funkcjonowania 13 Szkół w Gminie w 2018 roku dołożymy z własnych środków co najmniej 1 000 000 zł więcej niż w roku bieżącym. Tak wygląda reforma w oświacie. Mieszkańcy Sitańca oczekują od Wójta budowy chodnika przy drodze powiatowej, a przecież to nie jest gminne zadanie. Potrzeby ogromne a możliwości ich zaspokojenia niewielkie. Trzeba dzielić to co posiadamy i wybierać. Czy potrzebna „3” na ul. Słonecznej w Sitańcu? Zapraszam na zebranie wiejskie w Sitańcu i proszę podjąć próbę przekonania do swoich racji Sąsiadów z tej samej miejscowości. Proszę mi wierzyć, że nie jest to takie proste. Po serii 35 zebrań wiejskich w każdym Sołectwie Gminy (sierpień-wrzesień) mam zawsze wrażenie bezsilności. Mieszkańcy zgłaszają słuszne i pilne potrzeby. Nie jestem w stanie ich wszystkich zrealizować. To są realia i nie ma na to złotego środka. Jestem optymistą i staram się zmieniać te realia, ale to musi potrwać. To nie tylko gminne ale polskie uwarunkowania.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
10.12.2017 r.