Moje pytanie dotyczy przetargu na słynne już “solary”…

940

Witam Panie Wójcie. Moje pytanie dotyczy przetargu na słynne już “solary”. W dniu 14.07. 2017 w BIP UG Zamość zamieszczono protokół z otwarcia ofert. Dziś jest już 6 sierpnia i cisza. Kiedy zostanie opublikowane zawiadomienie o wyniku postępowania? Warto by mieszkańcy zainteresowani projektem byli na bieżąco informowani. Czy Gmina wreszcie wystąpiła do KAS o indywidualną interpretację w kwestii płatności VAT-u? Mam poważne obawy: podczas mojej bytności w UG Zamość (w maju) przez jedną z Pańskich urzędniczek zostałem poinformowany, że Urząd już wystąpił z prośbą o interpretację, tymczasem kilka dni później Pan na zebraniu w m. Płoskie poinformował zebranych, że UG jest w trakcie przygotowywania stosownego wniosku. Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje. Na koniec pozwolę sobie zacytować jedną z Pańskich urzędniczek: “..dla nas lepiej, żeby tej inwestycji nie było…..”
Pozdrawiam
6.08.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Informacje o sytuacji związanej z realizacją gminnych projektów pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość (część I i część II)” nie są utajniane. Organizowanych było siedem spotkań z uczestnikami projektu w których osobiście uczestniczyłem. W czerwcowym wydaniu BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ szczegółowo opisałem sytuację – w wersji internetowej jest on dostępny na www.gminazamość.pl.
Dwa przetargi na dostawę i montaż 1285 sztuk zestawów kolektorów słonecznych w Gminie Zamość zostały otwarte w dniu 14 lipca 2017r. Informacja o tym jest na stronie BIP Gminy Zamość. W trakcie spotkań i w BIULETYNIE tłumaczyłem, że nie rozstrzygnę przetargów jeśli nie będę miał podpisanych 1285 umów z Mieszkańcami Gminy na współfinansowanie projektów. Udział Mieszkańców w finansowaniu dwóch gminnych zadań to ponad 2 mln. złotych. Jeśli nie zrealizujemy 1285 zestawów nie otrzymamy unijnego dofinansowania, a to ponad 7,5 mln. zł. Łączna wartość najniższych ofert w przetargach to prawie 11 mln. zł. Rozstrzygniecie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami to poważna odpowiedzialność i możliwe konkretne negatywne skutki nie tylko finansowe. MAMY OBECNIE PODPISANYCH 735 UMÓW Z MIESZKAŃCAMI, BRAKUJE 550. Co mam zrobić? Zrezygnować z realizacji jednego projektu i unieważnić jeden przetarg?. Na jeden projekt umów podpisanych mam za dużo. To nie są proste decyzje. W sytuacji braku 550 Partnerów do projektu zdecydowałem się czekać na odpowiedź ws. podatku VAT od dotacji unijnej. Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z zapytaniem wystąpiłem w dniu 22 maja 2017r. Po otwarciu przetargu otrzymałem telefoniczną obietnicę z Piotrkowa Trybunalskiego, że odpowiedź otrzymam do 4 sierpnia 2017r. Interpretacja indywidualna KIS dla Gminy Zamość wydana została w dniu 3 sierpnia ( otrzymaliśmy ją w ostatni piątek). Niestety podatek VAT od dotacji unijnej jest, ale dobrze że w stawkach 8 % dla kolektorów montowanych na dachach i elewacji, oraz 23 % dla kolektorów montowanych na gruncie. Uważam, że uzasadnienie decyzji KIS komplikuje jeszcze bardziej zagmatwaną prawnie i organizacyjnie sytuację (we wszystkich Gminach które otrzymały w 2016 i 2017 roku dofinansowanie do kolektorów). Będziemy skarżyć decyzję KIS i występować o nowe interpretacje. Dlatego podjąłem wczoraj decyzję, że ewentualny podatek VAT od dotacji unijnej (teraz już ok. 700 tys. zł) zapłacony zostanie ze środków budżetu Gminy. To nowa sytuacja. Dlatego w przygotowaniu są pisma do wszystkich 550 Uczestników projektów, którzy nie podpisali jeszcze umów organizacyjne- finansowych lub podpisali rezygnację z uczestnictwa w projekcie. Otrzymają je jeszcze w tym tygodniu – z konkretną kwotą własnego udziału finansowego i konkretną data do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy będzie oznaczało definitywną rezygnację z realizacji projektu. Kolejny krok to próba uzupełnienia braków z listy rezerwowej i decyzja, czy unieważniam jeden przetarg i rezygnują z realizacji jednego projektu (i dofinansowania). Po drodze (przed rozstrzygnięciem przetargów) na sesji w dniu 30 sierpnia Rada Gminy będzie rozpatrywała moje propozycje zmian w budżecie związane z kolektorami słonecznymi.
Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość, we wrześniu będą decyzje o tym czy realizujemy dwa projekty „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość”.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
9.08.2017 r.