Mam pytanie dotyczące skrzyżowania w Kalinowicach…

691

Witam Pana Wójta. Mam pytanie dotyczące skrzyżowania w Kalinowicach na trasie Zamość-Tomaszów, w pobliżu szkoły. Czy jest planowane wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu lub usprawnienie ruchu w inny sposób? Przejazd przez to skrzyżowanie, od Kalinowic do szkoły, szczególnie ok. godz. 8ej i ok. 15ej jest bardzo kłopotliwy. Na trasie Zamość – Tomaszów w tych godzinach jest bardzo duży ruch i trzeba bardzo długo czekać, aby wyjechać z drogi podporządkowanej.
Z poważaniem 07.09.2017

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą powiatową i gminną w Kalinowicach jest zadaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Trwają prace projektowe przebudowy całego odcinka drogi krajowej od Miasta do Łabuń. W ramach tego zadania projektowana jest także przebudowa przedmiotowego skrzyżowania. W obecnej wersji ma być sygnalizacja świetlna. Sytuacja ta spowoduje jednak ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowania. Będzie problem z wyjeżdżaniem z nieruchomości – nakazy skrętu w konkretnych kierunkach. Właściciele tych nieruchomości nie akceptują takiego rozwiązania. We wtorek – 19 września 2017r. – w Zespole Szkół w Kalinowicach o godz. 16.00 będzie miało miejsce zebranie wiejskie Mieszkańców Kalinowic, Wólki Panieńskiej i Jatutowa. Uczestniczył w nim będzie Z-ca Dyrektora GDDKiA Oddziału w Lublinie nadzorujący projekt przebudowy drogi. Zainteresowanych zapraszam. Problem nieco powinno pomniejszyć otwarcie przejazdu przebudowaną „ul. Krasnobrodzką”. Trwają prace związane z budowa chodników, ale jezdnia jest już udostępniona do korzystania. Z drugiej strony alternatywną trasą jest również przebudowana droga gminna w kierunku ul. Kresowej w Zamościu. Więcej szczegółów po zebraniu wiejskim we wtorek.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
16.09.2017 r.