Przystanki w Kalinowicach

191

Informujemy, że w związku z likwidacją zatoki autobusowej w m. Kalinowice, przystanek do wsiadania będzie 100 m wcześniej przed skrzyżowaniem oraz przy Kościele w m. Wólka Panieńska, gdzie autobusy zawracały. Przystanki do wsiadania, przy Kościele oraz na trasie głównej.