Ponad 40 litrów krwi w 5 godzin

148

Pierwszą z czterech akcji, zaplanowanych na rok 2019, nazwano „Krople Miłości”. Walentynkowa akcja poboru krwi (10.02.) w Gminie Zamość przyniosła wspaniałe efekty. Do rejestracji zgłosiło się 113 potencjalnych dawców, z czego krew mogło oddać 95 osób, co dało znakomity wynik 42,75 litrów krwi!!!

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dawcom za ich dar ratujący życie. Liczba chętnych osób do oddania krwi podczas akcji była naprawdę duża. Krwiodawcy, jak zwykle, nie zawiedli i podzielili się cennym darem, jakim jest krew. Stawili się bardzo licznie w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, gdzie zlokalizowano pierwszą tegoroczną gminną akcję krwiodawczą. Nawiązując do Walentynek, razem ze swoją „połówką” krew oddało aż 6 niesamowitych par: Małgorzata i Tomasz Szatraj z Chyżej, Anna i Wojciech Stręciwilk z Lipska, Małgorzata i Paweł Nowakowscy z Białowoli, Katarzyna i Rafał Kamińscy z Jatutowa, Katarzyna i Piotr Najda z Szopinka, a także para krwiodawców z Gminy Wielącza w osobach Anny i Przemysława Roch. Serdecznie im gratulujemy i dziękujemy!!!
Jak zwykle atrakcji na akcji i tym razem nie zabrakło, każdy dawca otrzymał walentynkowe ciastko z „przesłaniem”, zestaw gadżetów oraz pyszny posiłek przygotowany przez KGW
Wysokie. Zespół SHOW MEN Szopinek wykonał dla wszystkich walentynkowy koncert, również dzieci mogły
korzystać z przygotowanego dla nich kącika. Można było wylosować także atrakcyjne nagrody (zjazdy na nar-
tach, zestawy obiadowe, zestawy kebabowe, usługi wulkanizacyjne,
karnety na zakup kwiatów, kręgle, vouchery pieniężne i klubowe), ufundowane przez następujące podmioty: Stok Narciarski w Jacni, Browar Zamość, Pizzeria EWA, Anna i Wojciech Stręciwilk – Gospodarstwo Ogrodnicze w Lipsku, Kebab Bosfor, Obiady Bosa, Wulkanizacja Andrzej Bochenko X-Gum Pniówek, Hotel Wojto, Broadway Zamość.
Ta akcja otworzyła II edycję konkursu „Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi”. Warto przypomnieć, że konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Zamość, a jego celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa w Gminie Zamość oraz zmotywowanie lokalnej społeczności do wspólnej reakcji na problem ciągłego niedoboru krwi. Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10 (wystarczy zapytać o konkurs i wypełnić krótką deklarację).
W organizację gminnej akcji poboru krwi włączyli się: Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Młodzieżowa Rada Gminy Zamość, GOK Gminy Zamość, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, w tym jednostka OSP w Wysokiem, KGW w Wysokiem oraz Wiesław Kwoka – jeszcze podczas akcji sołtys Wysokiego.

Zarząd Klubu HDK przy UGZ