Poezja i Bajka Słowem i Pędzlem Malowana

301

7 czerwca br., w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie X Edycji Konkursu Plastycznego POEZJA I BAJKA SŁOWEM I PĘDZLEM MALOWANA (pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego). Do konkursu przystąpiły przedszkolaczki, dzieci i młodzież z klas 0 – VII oraz gimnazjum, z terenów gminy. Uczestnicy złożyli prace obrazujące wybrany utwór autorstwa Pani Marii Duławskiej lub inspirowane literaturą polską nawiązującą do tematu przewodniego tegorocznej edycji (w myśl uchwały Sejmu, który rok 2018 ustanowił Rokiem Praw Kobiet), czyli szeroko rozumianego hasła KOBIETA. Oceny prac dokonała komisja w składzie: Krystyna Sikorska, Wiesława Łyś, Anna Dubel. Z pośród 198 prac plastycznych przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych.

młodszy bibliotekarz Anna Dubel