Podziękowania dla Krwiodawców

228

Tegoroczne obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa świętowali już członkowie Osiedlowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Mimo, że Klub działa przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, to wśród jego członków jest spora grupa mieszkańców Gminy Zamość.
Uroczystość miała miejsce w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu dnia 17 listopada 2018 r. Prowadził ją Pan Marek Laszczak. Spotkanie było okazją do krótkiego przedstawienia i podsumowania działalności Klubu, który istnieje od 18 lat i obecnie zrzesza 96 Honorowych Dawców Krwi, w tym mieszkańców Powiatu Zamojskiego. W całym okresie istnienia Klubu jego członkowie oddali łączenie ponad 684 litrów krwi.
Tego dnia gorąco dziękowano Honorowym Dawcom Krwi za aktywne propagowanie szczytnych idei honorowego oddawania krwi, za ich oddanie, chęć bezinteresownego ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Specjalne wyróżnienia krwiodawcom przyznały władze samorządowe miasta, powiatu i gminy.
Pisemne podziękowania od Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego popłynęły na ręce Pana Mieczysława Tomaszewskiego, Prezesa Zarządu Klubu, dla całej klubowej społeczności, a wyróżnienia odebrali Honorowi Krwiodawcy w osobach Pana Marka Laszczaka i Pana Bogdana Szali. Pan Marek wraz z małżonką został ponadto uhonorowany statuetką przedstawiającą dwie krople krwi, wręczaną przez Sławomira Dąbrowskiego – Prezesa Klubu HDK przy CKIK w Lublinie – za zapoczątkowanie rodzinnego honorowego oddawania krwi w swojej rodzinie, która może już pochwalić się w swoim gronie wieloma krwiodawcami.

GOK
Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko