Podział Gminy Zamość na okręgi wyborcze

2088

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), Rada Gminy Zamość została zobowiązana przez ustawodawcę do dokonania w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy do podziału Gminy Zamość na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy. W dniu 28 marca 2018 roku organ stanowiący Gminy Zamość podjął dwie uchwały:

• Uchwała Rady Gminy Zamość Nr XLIII/417/18 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze
• Uchwała Rady Gminy Zamość Nr XLIII/418/18 w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania

Na wymienione powyżej uchwały Rady Gminy Mieszkańcy Gminy Zamość – w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę do Komisarza Wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zamość (03.04.2018 r.). Termin ten upływa 9 kwietnia 2018 roku. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługiwać będzie odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Na jej uchwałę zaś – prawo wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Uchwała rady Gminy Zamość Nr XLIII/417/18 z dnia 28 marca 2018 r.    Uchwała rady Gminy Zamość Nr XLIII/418/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Zamość, dnia 29 marca 2018 roku