Podsumowanie i kadencji MRGZ

142

I Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość wkrótce dobiegnie końca. Była ona zdecydowanie wielkim wyzwaniem dla całego samorządu gminy Zamość oraz dla radnych MRGZ. W czasie dwóch lat Rada musiała zmierzyć się z wieloma zadaniami, których celem było zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania. Ich realizacja nie była łatwa, ponieważ dopiero zyskiwaliśmy doświadczenie w prowadzeniu Młodzieżowej Rady. Nie sposób podsumować na kilku stronach, tego co działo się w okresie tych dwóch lat. Dlatego skupiliśmy się tylko na najważniejszych wydzarzeniach i sukcesach.
Młodzieżowa Rada Gminy Zamość powstała na podstawie Uchwały Nr XXIV/211/16 Rady Gminy Zamość z dnia25 lipca 2016 r. Wójt Gminy Zamość na dzień 25-26.11.2016.r zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Gminy I kadencji 2017-2019. W wyborach kandydowali uczniowie szkół gimnazjalnych, będący mieszkańcami gminy. W skład rady w pierwszej kadencji weszło 38 uczniów.
Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość odbyła się 31.01.2017 r.
W głównej części obrad Młodzieżowa Rada w głosowaniu jawnym wybrała Prezydium. Przewodniczącym został Bartłomiej Pikuziński uczeń Zespołu Szkół w Płoskiem. Funkcję wiceprzewodniczących powierzono: Marcelinie Pasiecznej, Karolowi Ostaszowi i Łukaszowi Zawiślakowi (zrezygnował on z tej funkcji w październiku 2018 r., zastąpił go Konrad Lis), sekretarzem zaś została Wiktoria Konaszczuk.
W czasie I kadencji odbyło się XII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Zamość, każda z nich kończyła się nowymi pomysłami oraz refleksjami. Niewątpliwie jednym z ważniejszych postanowień rady było wybranie swojego logo oraz zaopiniowanie nowego statutu zmieniającego ordynację wyborczą w wyborach do Młodzieżowej Rady.
Do zadań Młodzieżowej Rady należy przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Gminy Zamość oraz inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. (§6 Statutu Młodzieżowej Rady Gmiy)

Zgodnie z głównymi założeniami statutu Młodzieżowej Rady, jej radni przez całą kadencję aktywnie uczestniczyli oraz włączali się w życie społeczne naszej gminy. Najlepszym tego przykładem jest obecność radnych na wielu gminnych wydarzeniach oraz pomoc w ich organizacji. Młodzieżowa Rada prowadziła wiele akcji i gier terenowych podczas trwania imprez plenerowych m.in. Kawiarenkę na Folkowisku w Wierzchowinach, stoisko upamiętniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości na Dożynkach Gminy Zamość, konkursy wiedzy o samorządzie terytorialnym. Członkowie rady reprezentowali ją na prawie każdej imprezie w naszej gminie poprzez tworzenie stoiska promocyjnego, przy którym każda młoda osoba mogła porozmawiać na tematy związane z pracą rady.
Młodzieżowa Rada przez I Kadencję swojej działalności nawiązała wiele kontaktów, dzięki którym będzie mogła swobodnie i efektywnie działać przez następne kadencje. Mowa tu o nawiązaniu współpracy z taki organizacjami jak:

  • Stowarzyszeniem kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość
  • Młodzieżową Radą Miasta Zamość
  • Młodzieżową Radą Gminy Kamionka
  • Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość
  • Gminą Kamionka
  • Drużyną Robotyczną „NewTech” 7570
  • Fundacją „Z Robotem za Rękę”
  • Grupą Realizującą Projekt „Bądź Szczęśliwy Będąc Sobą”

Niewątpliwie największym sukcesem rady była współorganizacja Festiwalu „Coolturalna Młodzież Wszystko Gra” wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.Festiwal odbył się 2 lipca 2017 r.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym Rada uczestniczyła była próba Bicia Rekordu Guinnessa w Tańcu Belgijce na Rynku Wielkim w Zamościu organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta.
Młodzieżowa Rada w 2018 r., nawiązała kolejną formę współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Kamionka. Właśnie tam odbył się wyjazd pod nazwą Coolturalna Młodzież-Wszystko Gra. Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Kamionka nie zakończyła się jedynie na jednym spotkaniu, okazją do wymiany wspólnych doświadczeń było m.in. Folkowisko, na które została zaproszona delegacja MGR Kamionka oraz dożynki gminne, na których to my gościliśmy w Kamionce.
3 marca odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady, zostało na niej wybranych 4 przedstawicieli Rady I kadencji, którzy będą ją reprezentowali w kolejnej kadencji. W dniu 15 marca 2019 r., odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady, w wyniku których zgodnie z nowym statutem zostało wybranych 21 radnych.
Młodzieżowa Rada Gminy Zamość pragnie ciągle poszerzać swój zakres działania oraz ingerencje w życie naszej Gminy. Z pewnością kolejne kadencje Młodzieżowej Rady będą bardziej owocne w nowe pomysły oraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju działalności Młodzieżowej Rady. Szczególne podziękowania należą się dla Wójta Gminy oraz dla Rady Gminy. Mamy nadzieję, że kolejna kadencja będzie jeszcze bardziej pracowita i owocna w sukcesy.

Przewodniczący MRGZ: Bartłomiej Pikuziński