Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 w Szkole Podstawowej w Białowoli

73

W dniach 4-8 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej w Białowoli obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu 2019, to już szósta edycja tej imprezy na terenie naszej szkoły. Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 5 lutego pod hasłem „Działajmy razem!” W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. W klasach 0-VIII zostały przeprowadzone pogadanki i warsztaty o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa, aktywności na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w sieci. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne, wykonywali plakaty, brali udział w konkursach o w/w tematyce. Uczennice z klasy IV i III w ramach konkursu wykonały prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, które później zaprezentowały koleżankom i kolegom. We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki lub koła informatycznego przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac: komiksy, memy, animacje w Scratch-u, chmury wyrazowe. Uczniowie klas starszych wzięli udział w szkolnym konkursie informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”. Zwycięzcy szkolnego etapu – Przemysław Łukaszyk – kl. VIII, Martyna Muszyńska – kl. V i Konrad Sokołowski – kl. VIII zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego w Lublinie. Na etapie regionalnym nasz uczeń Przemysław Łukaszyk zdobył wyróżnienie. Ponadto nasi uczniowie wzięli czynny udział w Konferencji informatycznej CHECK IT oraz warsztatach organizowanych przez Lubelską Wyżynę IT oraz Miasto Lublin. Dopełnieniem naszego przedsięwzięcia były gazetki ścienne, plakaty informacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci. Dla rodziców przygotowano foldery informacyjne oraz prelekcje. Zgodnie z myślą przewodnią „Działajmy razem!” zwróciliśmy uwagę na potrzebę współpracy rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice bardzo aktywnie włączyli się zarówno w przygotowania, jak i realizację DBI. Uczniowie stwierdzili, że utrwalili dotychczasową i uzyskali nową wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.

Zespół redakcyjny SP w Białowoli