Nowy chodnik już służy mieszkańcom

464

Gmina Zamość w porozumieniu z Powiatem Zamojskim, wybudowała odcinek chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w m. Sitaniec Kolonia.
Nowy chodnik z kostki brukowej wybudowano na odcinku drogi powiatowej nr 3226L o długości 560 m. Dodatkowo w jego ciągu wykonano odwodnienie korytkami w kierunku studni chłonnych oraz zjazdy do posesji wraz z odwodnieniem typu ACO.
Wykonawcą robót była firma Jerzy Ryń – Zakład Budowlano – Drogowy – DROGZAM. Koszt zadania wyniósł 207 667,55 zł. Zadanie było realizowane w Porozumieniu z Powiatem Zamojskim, który przekazał na rzecz inwestycji kostkę brukową w ilości 720 m2, o wartości 26 250 zł.
W przyszłym roku planowana jest budowa dalszej części chodnika o długości ok. 1400 m, do skrzyżowania z drogą krajową nr 17.