Nowe oświetlenie w Gminie Zamość

459

W Sołectwach Mokre, Pniówek i Wysokie Samorząd wykonał nowe odcinki oświetlenia ulicznego. To były ostatnie ubiegłoroczne inwestycje z tego zakresu.

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110420L w Sołectwie Płoskie (kol. Mokre).
Zakres:
– Podwieszenie ok 260 m.b. napowietrznej linii wraz z montażem 5 opraw oświetleniowych.
– Budowa linii napowietrznej od długości 750 m.b. wraz z montażem 22 słupów oświetleniowych z oprawami.
Koszt: 130 311,65 zł
Wykonawca: P.E. – Zygmunt Korkosz ul. Poprzeczna 19/64, 22-400 Zamość
Okres gwarancyjny: 60 miesięcy

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Wysokie (od mostu do Regionalnej Izby Pamięci).
Zakres: Budowa linii napowietrznej od długości ok. 450 m.b. wraz z instalacją 12 słupów oświetleniowych z oprawami.
Koszt: 46 750,78 zł
Wykonawca: Elwat Krzystof Cofała Sitaniec 23, 22-400 Zamość
Okres gwarancyjny: 60 miesięcy

3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110386L w m. Pniówek (na odcinku od drogi powiatowej nr 3247L do szkoły).
Zakres: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego od długości 420 m.b. wraz z instalacją 12 stalowych słupów oświetleniowych z oprawami.
Koszt: 62 850,65 zł
Wykonawca: P.E. – Zygmunt Korkosz ul. Poprzeczna 19/64, 22-400 Zamość
Okres gwarancyjny: 60 miesięcy

Razem: 51 punktów świetlnych, ok. 1880 m.b. nowej sieci oświetlenia ulicznego.
Koszt zrealizowanych inwestycji: 239 913,08 zł