Mieszkańcy proszą o pilne naprawienie drogi, po której nie da się już jeździć…

825

Panie Wójcie, mieszkańcy osiedla przy ul. Zacmentarnej (red.: w Sitańcu) proszą o pilne naprawienie drogi, po której nie da się już jeździć. Łatanie samym żużlem nie rozwiązuje problemu, proszę się chociaż troszkę postarać i zrobić to porządnie.
18.04.2018r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Wczoraj rano potwierdzono mi wiadomość, że miała być realizowana naprawa „zimnym asfaltem”. Na poważniejszą naprawę „tłuczniem i emulsją” musimy poczekać na bardziej słoneczną pogodę i temperaturę nocą ok. +15 stopni C. – to konieczne w tej technologii. Zima zniszczyła drogi w całej Gminie, to dziesiątki kilometrów – na dodatek o dziwo brakuje podmiotów świadczących drogowe usługi naprawcze. Firma, która wygrała przetarg na naprawy dróg o nawierzchni asfaltowej, nie wchodzi na roboty, bo ma inne bardziej opłacalne. Jest gotowa zapłacić kary umowne i odstąpić od umowy. Do przetargów na inwestycje drogowe staje tylko jeden Podmiot! Taka jest obecnie nasza rzeczywistość. Stan tej i innych dróg nie jest więc skutkiem złej woli Wójta i Administracji. Pieniądze na remonty dróg zabezpieczyliśmy i uruchomione zostały działania. Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość. Radykalnie sytuację nawierzchni tej drogi zmieni dopiero realizacja zadania inwestycyjnego. Mówiłem o tym już wielokrotnie, także w trakcie ostatniego zebrania wiejskiego Mieszkańców Sitańca. Udało mi się przekonać Radę Gminy do ujęcia w budżecie Gminy 2018 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec (regulacja stanu prawnego)” z kwotą wydatków 30 000 zł. Na początku maja Właściciele nieruchomości przyległych do drogi otrzymają pisma proponujące realizację prac związanych z podziałami geodezyjnymi do poszerzenia drogi (tam, gdzie jest taka potrzeba). Jeśli przeprowadzimy ten proces sprawnie to w październiku przy projektowaniu budżetu na 2019 rok będę gotowy do ewentualnych kolejnych decyzji. Proszę spojrzeć do BIULETYNU – w 2018 roku realizujemy za Powiat w Sitańcu chodnik przy drodze powiatowej (602 000 zł) i projekt unijny związany z remontem obiektu Szkoły Podstawowej (obecny wkład finansowy Gminy 363 955 zł, a potrzeba jeszcze ok. 200 000 zł). To duże pieniądze i trudne do akceptacji przez Radnych. Proponując Radzie takie decyzje umożliwiłem sobie podejmowanie konkretnych decyzji w sprawie przedmiotowej drogi. Dla mnie to obecnie najpoważniejsze zadanie inwestycyjne Sitańca. Trudno dzisiaj wyrokować o możliwości realizacji zadania w 2019 roku, gdyż to jeszcze czas realizacji przez Gminę projektów unijnych. Temat został już jednak uruchomiony poprzez zapisy budżetu 2018 roku. Trzeba przyjść na zebranie wiejskie w Sitańcu we wrześniu w znacznie większym składzie niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Trzeba też głośno mówić o tej drodze. O to, jak przebiegało ostatnie zebranie wiejskie w Sitańcu, proszę zapytać Tych, co byli. Idea samorządów gminnych to także zaangażowanie Mieszkańców i Ich decyzje. W przypadku gminnego budżetowania głos Mieszkańców wybrzmiewa przede wszystkim w trakcie zebrań wiejskich – decyzje w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego (ponad 50 000 zł), oraz wskazanie najważniejszej inwestycji.

Nawierzchnia asfaltowa drogi nr 112221L w Sitańcu i Sitańcu Wolicy powoli zaczyna się urzeczywistniać. Potrzebna jest jeszcze współpraca Mieszkańców (Właścicieli nieruchomości) przy koniecznym poszerzeniu drogi, aktywność w sferze decyzji Mieszkańców Sitańca, oraz cierpliwość. Mój telefon służbowy do ewentualnego kontaktu 600 859 888.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
24.04.2018 r.