Międzyszkolny konkurs pt. „Wiedza o regionie”

326

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu organizuje międzyszkolny konkurs, pt. „Wiedza o regionie”, przeznaczony dla wszystkich chętnych uczniów Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu, rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny, turystyką i rekreacją. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka, przy wsparciu wielu innych Samorządów, w tym Samorządu Gminy Zamość. Patronat medialny sprawuje „Kronika Tygodnia”.

Głównym fundatorem nagród jest Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość – nagrodą główną jest wycieczka dla laureatów oraz opiekunów po Roztoczu zachodnim w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości „Śladami walk o niepodległość”.

Celem konkursu jest:
1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.
Regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu do niniejszej informacji. W regulaminowym terminie z terenu Gminy Zamość do konkursu zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Żdanowie.

Regulamin