Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola

Orkiestra powstała we wrześniu 2001 roku, debiutowała dziewięć miesięcy później podczas Gminnych Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka w Białowoli. Zrzesza ponad 50 młodych, utalentowanych muzycznie osób z Białowoli i okolicznych miejscowości. Najmłodsi członkowie liczą po 10 lat. Działalność Orkiestry, wspierana z budżetu Gminy Zamość, jest ściśle związana z życiem kulturalnym i społecznym jej mieszkańców. Młodzi muzycy swymi występami wzbogacają obchody świąt narodowych, uroczystości dożynkowe i kulturalne. Ich repertuar opiera się na polskiej muzyce ludowej, patriotycznej i religijnej. Nie stronią jednak od utworów rozrywkowych. Pierwszym z inicjatorów utworzenia Orkiestry był Stanisław Grześko, były prezes OSP Białowola. Jej kierownikiem i instruktorem został Andrzej Greszta. Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Józef Tokarz. Dzięki stałym, wielogodzinnym zajęciom muzycznym i wytężonej pracy, zespół zyskał popularność w regionie i poza jego granicami. Orkiestra zagrała przed Cudownym Ołtarzem Matki Bożej na Jasnej Górze, podczas peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 2004 r. w Zamościu, koncertowała na Placu Świętego Piotra w Rzymie, w Staffolo i Castelleone we Włoszech, na Festiwalu Pieśni Maryjnych w Toruniu. Żywa muzyka instrumentów dętych towarzyszy prawie wszystkim ważnym uroczystościom w Gminie Zamość: Gminnym Zawodom Sportowo-Pożarniczym, Dożynkom Gminnym, Samorządowym Dniom Kobiet, obchodom Dnia Niepodległości, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka oraz wielu innym. Zespół jest bardzo chętnie zapraszany na imprezy odbywające się w regionie.