Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie Gminy Zamość działa 30 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

DSC_0467
Delegatki Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość
DSC_0288
Pani Agata Piwko – Prezes, Pani Irena Kucharska – Wiceprezes, Pani Jolanta Zakrzewska – Skarbnik, Pani Maria Juszczak-Sowińska – Sekretarz, Pani Elżbieta Hrabowska – Członek, Pani Teresa Duda- Członek, Pani Bożena Kawala – Członek, Pani Alina Maniuk – Członek, Pani Elżbieta Sereda – Członek, Pani Anna Serafin – Członek, Pani Wanda Szpuga – Członek

Zarząd Stowarzyszenia:

DSC_0280
Pani Elżbieta Burcan – Przewodnicząca, Pani Halina Łukaszczuk – Wiceprzewodnicząca, Pani Anna Zgnilec – Sekretarz, Pani Marzena Adamowicz – Członek, Pani Wiesława Siekierda – Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.) oraz uchwalony przez siebie regulaminu. Główny nurt działalności Kół Gospodyń Wiejskich obejmuje kwestie związane z lokalnymi sprawami samorządowymi; Panie aktywnie pomagają w organizacji życia na wsi poprzez organizację i współorganizację imprez artystycznych, turystycznych, różnorodne kursów i zabaw wiejskich. Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich, której prezesem jest Zofia Czaja.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Zamość:

Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach
bialobrzegi

Koło Gospodyń Wiejskich w Białowolibialowola

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach
bortatycze

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach Kolonii
bortatycze kolonia

Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżej
chyza

Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach
hubale
Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie
jatutow
Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowicach
jatutow
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku
lipsko
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku-Kosobudach
lipsko kosobudy
Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiguzie
lapiguz
Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem
mokre
Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem
ploskie
Koło Gospodyń Wiejskich w Pniówku
pniowek
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
siedliska
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu
sitaniec
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu-Kolonii
sitaniec kolonia
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu-Wolicy
sitaniec wolica
Koło Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie
skaraszow
Koło Gospodyń Wiejskich w Skokówce
skokowka
Koło Gospodyń Wiejskich w Szopinku
szopinek
Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach
wierzchowiny
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Panieńskiej
dozynki (269)
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej
wolka wieprzecka
Koło Gospodyń Wiejskich w Wychodach
wychody
Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
dozynki2012-cz2-96
Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu
zarzecze
Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie
zawada
Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanowie
dozynki2012-cz2-76
Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku
zdanowek

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwódnem
zwodne