Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Zamość

564

Wójt Gminy Zamość zaprasza Mieszkańców do konsultacji społecznych projektów nowych statutów sołectw Gminy Zamość.

Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Hubale, Chyża, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Szopinek, Skokówka, Skaraszów, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Wychody, Zarzecze, Zwódne, Zalesie, Zawada, Żdanów, Żdanówek są projekty nowych statutów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 20 sierpnia do 20 września 2018 roku w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów statutów ww. sołectw, poprzez:

  1. Wypełnieniu formularza konsultacji społecznych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, a następnie złożeniu w okresie konsultacji wypełnionego formularza w urnie na ankiety w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, na parterze, w pokoju nr 1.
  2. Wypełnieniu i przesłaniu aktywnego formularza elektronicznego dostępnego TUTAJ.

Projekty statutów udostępnione będą poprzez:

  1. Zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz na stronie www.gminazamosc.pl.
  2. Wyłożenie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, na parterze, w pokoju nr 1 – w dniach i godzinach pracy Urzędu.

W razie pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy Zamość: 84 639 29 59 wew. 32 lub przez zakładkę Zadaj pytanie Wójtowi.

Zarządzenie Projekty statutów sołectw