Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2021 – zgłoszenie

  Twój e-mail:

  Miesiąc którym trasa została przejechana:

   

  Odpowiedz na pytania:

  Ile cmentarzysk kurhanowych znajduje się na terenie Gminy Zamość?

  Podaj lokalizację powyższych cmentarzysk kurhanowych.

   
   
  Wprowadź numery punktów kontrolnych:

  PK A:
  PK B:
  PK C:
  PK D:
  PK E:
  PK F:
  PK G:
  PK H:
  PK I:
  PK J:
   

  Oświadczenia i zgody:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych