Konkurs artystyczno-fotograficzny – formularz zgłoszeniowy (osoby pełnoletnie)


  Imię i nazwisko autora:

  Twój e-mail:

  Telefon kontaktowy:

  Załącz zdjęcie:

  Oświadczenia i zgody:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych