Konkurs artystyczno-fotograficzny – formularz zgłoszeniowy (osoby niepełnoletnie)


  Imię i nazwisko autora:

  Wiek autora:

  Imię i nazwisko opiekuna:

  Adres e-mail opiekuna:

  Telefon kontaktowy opiekuna:

  Załącz zdjęcie:

  Oświadczenia i zgody:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych