Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2017

513

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Wielkiego Konkursu „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2017”, organizowanej pod patronatem Wójta Gminy Zamość, Ryszarda Gliwińskiego.
Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Zamość i uczniów szkół i przedszkoli zlokalizowanych na jej terenie.

Prace można składać indywidualnie lub za pośrednictwem placówek oświatowych w jednej z sześciu kategorii:
I. dzieci w wieku do 5 lat oraz klasa 0 szkoły podstawowej,
II. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
III. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
IV. uczniowie gimnazjów i szkół średnich,
V. „open” – osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia),
VI. rodzinna – kartkę wykonuje i zgłasza wspólnie jedna rodzina.

Wzorem lat ubiegłych, spośród wszystkich zgłoszonych prac, jury wybierze pięć. Zostaną one wykorzystane do wydruku kartek pocztowych, które rozesłane będą z życzeniami świątecznymi od Samorządu Gminy Zamość.
Prace należy składać do 27 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00) lub w jego biurze administracyjnym w budynku Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), pokój 26.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin    Zgłoszenie indywidualne osoby nieletniej    Zgłoszenie indywidualne osoby pełnoletniej    Zgłoszenie w kategorii rodzinnej    Zgłoszenie dla placówek oświatowych, organizacji    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej – przy zgłoszeniu przez placówki oświatowe, organizacje    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej – przy zgłoszeniu przez placówki oświatowe, organizacje