Kalinowice: kolejna droga przebudowana

575

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej nr geodezyjny 25/15 w m. Kalinowice.
Nową nawierzchnię z kostki brukowej ułożono na odcinku o długości 590 m.b., na podbudowie tłuczniowej. Wybrukowano również wjazdy do posesji oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne do niezabudowanych nieruchomości. Koszt prac budowlanych to 713 538,97 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był: Stanisław Kozłowski – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Stolmex”.