Jubileusz 90-lecia OSP Białowola i Gminny Dzień Strażaka

“Strażacy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosąc pomoc Bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi” – wołał Święty Jan Paweł II.
W imię tych wartości, w dniu 5 maja 2019 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Białowoli, Druhowie Strażacy z terenu Gminy Zamość uczestniczyli w Uroczystościach Gminnego Dnia Strażaka.
Wśród Druhów byli Jubilaci z Ochotniczej Straży […]