III Lipski turniej w Tenisie Stołowym

295

III Lipski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa i Radnego Rady Gminy Zamość odbył się w dniu 10 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Lipsku. Zawodnicy za miejsca I-III otrzymali pamiątkowe medale a wszyscy uczestnicy dyplomy, słodycze i upominki. Organizatorami zawodów byli: Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lipsko, Radny Rady Gminy Zamość, OSP Lipsko oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.
Wyniki turnieju: dziewczęta klasa I-III: I miejsce – Natalia Stręciwilk, II miejsce – Hanna Kudyk, III miejsce – Aleksandra Mazur; dziewczęta klasa IV-VI: I miejsce – Maja Kudyk, II miejsce – Wiktoria Szatała; chłopcy klasa I-III: I miejsce – Dawid Kościk; chłopcy klasa IV-VI: I miejsce – Łukasz Mołdoch; chłopcy klasa VII i gimnazjum: I miejsce -Przemysław Mazur, II miejsce – Jakub Kościk, III miejsce- Piotr Osiak; kobiety: I miejsce – Anna Stręciwilk, II miejsce – Anna Tabała-Radlińska, III miejsce – Teresa Osiak; mężczyźni: I miejsce – Piotr Kudyk, II miejsce – Paweł Mołdoch, III miejsce – Piotr Szatała, IV miejsce – Lucjan Detko.

KC