Godziny funkcjonowania świetlic

2342

Harmonogram udostępniania świetlic wiejskich w Gminie Zamość:

Bortatycze 39A:
Środa: 16:00-20:00
Czwartek: 15:00-20:00
Piątek: 15:00- 20:00

Hubale 26:
Środa: 13:00 – 18:00

Płoskie 139A: (zmiana od 8 stycznia 2018 r.)
Poniedziałek: 12:30 – 16:30
Piątek: 12:30 – 16:30

Pniówek 136:
Środa: 15:00-19:00
Czwartek: 15:00-21:00
Piątek: 15:00- 19:30

Sitaniec 286:
Wtorek: 12:00 – 17:00
Czwartek: 12:00 – 17:00

Skaraszów 47:
Piątek: 12:00 – 19:00

Skokówka, ul. Targowa 32: (zmiana od 8 stycznia 2018 r.)
Wtorek: 14:00-20:30 (w czasie ferii zimowych: 11:00-17:30)
Środa: 14:00-20:30 (w czasie ferii zimowych: 11:00-17:30)
Czwartek: 15:00-20:00 (w czasie ferii zimowych: 11:00-16:00)

Wierzchowiny 25d:
Czwartek: 14:00 – 20:00

Wychody 8:
Wtorek: 13:00 – 19:00

Żdanów 124A:
(ze względów kadrowych od 2018 r. dyżur opiekuna świetlicy zostaje zawieszony)