Rada Gminy Zamość

Piotr Koczułap
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Adres email: pkoczulap@zamosc.org.pl
Godziny przyjęć i numer pokoju: przyjmuje interesantów w co drugi wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
21 maja 2024 r.
4 czerwca 2024 r.
18 czerwca 2024 r.
2 lipca 2024 r.
16 lipca 2024 r.
30 lipca 2024 r.
13 sierpnia 2024 r.
27 sierpnia 2024 r.
10 września 2024 r.
24 września 2024 r.
8 października 2024 r.
22 października 2024 r.
5 listopada 2024 r.
10 listopada 2024 r.
3 grudnia 2024 r.
17 grudnia 2024 r.

Piotr Najda
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość
Adres email: pnajda@zamosc.org.pl
Godziny przyjęć i numer pokoju: przyjmuje interesantów w co drugi poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
27 maja 2024 r.
10 czerwca 2024 r.
24 czerwca 2024 r.
8 lipca 2024 r.
22 lipca 2024 r.
5 sierpnia 2024 r.
19 sierpnia 2024 r.
2 września 2024 r.
16 września 2024 r.
30 września 2024 r.
14 października 2024 r.
28 października 2024 r.
25 listopada 2024 r.
2 grudnia 2024 r.
9 grudnia 2024 r.
23 grudnia 2024 r.

Alicja Ciupa
Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zamość
Adres email: aciupa@zamosc.org.pl
Godziny przyjęć i numer pokoju: przyjmuje interesantów w co drugi czwartek w godzinach od 8:30 do 10:30 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
23 maja 2024 r.
6 czerwca 2024 r.
20 czerwca 2024 r.
4 lipca 2024 r.
18 lipca 2024 r.
1 sierpnia 2024 r.
29 sierpnia 2024 r.
12 września 2024r.
26 września 2024 r.
10 października 2024 r.
24 października 2024 r.
7 listopada 2024 r.
21 listopada 2024 r.
5 grudnia 2024 r.
19 grudnia 2024 r.

Skład Rady Gminy IX kadencji:
Adamczuk Michał (madamczuk@zamosc.org.pl)
Antoniuk Grzegorz (gantoniuk@zamosc.org.pl)
Bartoń Anna (abartonzamosc.org.pl)
Bekier Joanna (j.bekier@zamosc.org.pl)
Ciupa Alicja (aciupa@zamosc.org.pl)
Dobromilski Sylwester (sdobromilski@zamosc.org.pl)
Dołba Piotr (pdolba@zamosc.org.pl)
Edmund Hałasa (ehalasa@zamosc.org.pl)
Karwat Aneta (akarwat@zamosc.org.pl)
Koczułap Piotr (pkoczulap@zamosc.org.pl)
Koczułap Wiesław (wkoczulap@zamosc.org.pl)
Kołtun Mirosław (mkoltun@zamosc.org.pl)
Kostrubiec Tadeusz (tkostrubiec@zamosc.org.pl)
Kudyk Piotr (pkudyk@zamosc.org.pl)
Łukaszczuk Henryk (hlukaszczuk@zamosc.org.pl)
Maślany Dariusz (dmaslany@zamosc.org.pl)
Najda Piotr (pnajda@zamosc.org.pl)
Ostasz Krzysztof (kostasz@zamosc.org.pl)
Suchowicz Wojciech (wsuchowicz@zamosc.org.pl)
Szymańska Halina (hszymanska@zamosc.org.pl)
Anna Tabała – Radlińska (aradlinska@zamosc.org.pl)

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość IX kadencji:

Komisja Rewizyjna:
Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Aneta Karwat (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Antoniuk, Dariusz Maślany, Halina Szymańska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Wojciech Suchowicz (Przewodniczący), Anna Tabała-Radlińska (Wiceprzewodniczący), Krzysztof Ostasz, Anna Bartoń, Edmund Hałasa.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Alicja Ciupa (Wiceprzewodnicząca), Michał Adamczuk, Joanna Bekier, Edmund Hałasa, Piotr Kudyk, Henryk Łukaszczuk, Anna Tabała – Radlińska.

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący), Wiesław Koczułap, Mirosław Kołtun, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda, Krzysztof Ostasz, Wojciech Suchowicz.

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Transmisje obrad Rady Gminy