Rada Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy Zamość:
Wojciech Suchowicz – Wólka Panieńska

Wiceprzewodniczący:
Jacek Adamczuk – Sitaniec
Piotr Koczułap – Wólka Wieprzecka

Skład Rady Gminy VIII kadencji:
Adamczuk Jacek (e-mail: jadamczuk@zamosc.org.pl)
Bartoń Anna (e-mail: abarton@zamosc.org.pl)
Budzyński Michał (e-mail: mbudzynski@zamosc.org.pl)
Dobromilski Sylwester (e-mail: sdobromilski@zamosc.org.pl)
Dołba Piotr (e-mail: pdolba@zamosc.org.pl)
Gromek Krzysztof (e-mail: kgromek@zamosc.org.pl)
Hałasa Edmund (e-mail: ehalasa@zamosc.org.pl)
Kitka Konrad (e-mail: kkitka@zamosc.org.pl)
Koczułap Piotr (e-mail: pkoczulap@zamosc.org.pl)
Koczułap Wiesław (e-mail: wkoczulap@zamosc.org.pl)
Kołtun Mirosław (e-mail: mkoltun@zamosc.org.pl)
Kostrubiec Tadeusz (e-mail: tkostrubiec@zamosc.org.pl)
Łukaszczuk Henryk (e-mail: hlukaszczuk@zamosc.org.pl)
Najda Piotr (e-mail: pnajda@zamosc.org.pl)
Ostasz Krzysztof (e-mail: kostasz@zamosc.org.pl)
Pośnik Wiesław (e-mail: wposnik@zamosc.org.pl)
Serafin Anna (e-mail: aserafin@zamosc.org.pl)
Suchowicz Wojciech (e-mail: wsuchowicz@zamosc.org.pl)
Szymańska Halina (e-mail: hszymanska@zamosc.org.pl)
Tarajko Tadeusz (e-mail: ttarajko@zamosc.org.pl)
Wichorowska Beata (e-mail: bwichorowska@zamosc.org.pl)

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VIII kadencji:
Komisja Rewizyjna: Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący) Anna Serafin, Beata Wichorowska, Konrad Kitka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Kostrubiec (Przewodniczący), Halina Szymańska (Wiceprzewodnicząca), Krzysztof Gromek, Konrad Kitka, Wiesław Pośnik.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Krzysztof Ostasz (Wiceprzewodniczący), Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Piotr Najda, Tadeusz Tarajko, Anna Serafin, Beata Wichorowska,

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Mirosław Kołtun (Wiceprzewodniczący), Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Piotr Koczułap, Wiesław Koczułap, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda.

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Transmisje obrad Rady Gminy