Rada Gminy Zamość

Piotr Koczułap
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Adres email: pkoczulap@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju:
Przewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w co drugi wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
• 7 czerwca 2022 r.
• 21 czerwca 2022 r.
• 5 lipca 2022 r.
• 19 lipca 2022 r.
• 2 sierpnia 2022 r.
• 16 sierpnia 2022 r.
• 30 sierpnia 2022 r.
• 13 września 2022 r.
• 27 września 2022 r.
• 11 października 2022 r.
• 25 października 2022 r.
• 8 listopada 2022 r.
• 22 listopada 2022 r.
• 6 grudnia 2022 r.
• 20 grudnia 2022 r.

 

Sylwester Dobromilski
Stanowisko: Wiceprzewodniczący
Adres email: sdobromilski@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w co drugą środę w godzinach od 15:30 do 17:30 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
• 8 czerwca 2022 r.
• 22 czerwca 2022 r.
• 6 lipca 2022 r.
• 20 lipca 2022 r.
• 3 sierpnia 2022 r.
• 17 sierpnia 2022 r.
• 31 sierpnia 2022 r.
• 14 września 2022 r.
• 28 września 2022 r.
• 12 października 2022 r.
• 26 października 2022 r.
• 9 listopada 2022 r.
• 23 listopada 2022 r.
• 7 grudnia 2022 r.
• 21 grudnia 2022 r.

 

Mirosław Kołtun
Stanowisko: Wiceprzewodniczący
Adres email: mkoltun@zamosc.org.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość przyjmuje interesantów w co drugi piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju Nr 13 w budynku Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w dniach:
• 3 czerwca 2022 r.
• 17 czerwca 2022 r.
• 1 lipca 2022 r.
• 15 lipca 2022 r.
• 11 marca 2022 r.
• 29 lipca 2022 r.
• 12 sierpnia 2022 r.
• 26 sierpnia 2022 r.
• 9 września 2022 r.
• 23 września 2022 r.
• 7 października 2022 r.
• 21 października 2022 r.
• 4 listopada 2022 r.
• 18 listopada 2022 r.
• 2 grudnia 2022 .
• 16 grudnia 2022 r.
• 30 grudnia 2022 r.

 

Skład Rady Gminy VIII kadencji:
Adamczuk Jacek (e-mail: jadamczuk@zamosc.org.pl)
Bartoń Anna (e-mail: abarton@zamosc.org.pl)
Budzyński Michał (e-mail: mbudzynski@zamosc.org.pl)
Dobromilski Sylwester (e-mail: sdobromilski@zamosc.org.pl)
Dołba Piotr (e-mail: pdolba@zamosc.org.pl)
Gromek Krzysztof (e-mail: kgromek@zamosc.org.pl)
Hałasa Edmund (e-mail: ehalasa@zamosc.org.pl)
Kitka Konrad (e-mail: kkitka@zamosc.org.pl)
Koczułap Piotr (e-mail: pkoczulap@zamosc.org.pl)
Koczułap Wiesław (e-mail: wkoczulap@zamosc.org.pl)
Kołtun Mirosław (e-mail: mkoltun@zamosc.org.pl)
Kostrubiec Tadeusz (e-mail: tkostrubiec@zamosc.org.pl)
Łukaszczuk Henryk (e-mail: hlukaszczuk@zamosc.org.pl)
Najda Piotr (e-mail: pnajda@zamosc.org.pl)
Ostasz Krzysztof (e-mail: kostasz@zamosc.org.pl)
Pośnik Wiesław (e-mail: wposnik@zamosc.org.pl)
Serafin Anna (e-mail: aserafin@zamosc.org.pl)
Suchowicz Wojciech (e-mail: wsuchowicz@zamosc.org.pl)
Szymańska Halina (e-mail: hszymanska@zamosc.org.pl)
Tarajko Tadeusz (e-mail: ttarajko@zamosc.org.pl)
Wichorowska Beata (e-mail: bwichorowska@zamosc.org.pl)

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VIII kadencji:

Komisja Rewizyjna:
Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący) Anna Serafin, Beata Wichorowska, Konrad Kitka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Kostrubiec (Przewodniczący), Halina Szymańska (Wiceprzewodnicząca), Krzysztof Gromek, Konrad Kitka, Wiesław Pośnik.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Krzysztof Ostasz (Wiceprzewodniczący), Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Piotr Najda, Tadeusz Tarajko, Anna Serafin, Beata Wichorowska,

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy Zamość:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Mirosław Kołtun (Wiceprzewodniczący), Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Wiesław Koczułap, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda, Wojciech Suchowicz.

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Transmisje obrad Rady Gminy