Rada Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy Zamość:
Wojciech Suchowicz – Wólka Panieńska

Wiceprzewodniczący:
Jacek Adamczuk – Sitaniec
Piotr Koczułap – Wólka Wieprzecka

Skład Rady Gminy VIII kadencji:
Adamczuk Jacek
Bartoń Anna
Budzyński Michał
Dobromilski Sylwester
Dołba Piotr
Gromek Krzysztof
Hałasa Edmund
Kitka Konrad
Koczułap Piotr
Koczułap Wiesław
Kołtun Mirosław
Kostrubiec Tadeusz
Łukaszczuk Henryk
Najda Piotr
Ostasz Krzysztof
Pośnik Wiesław
Serafin Anna
Suchowicz Wojciech
Szymańska Halina
Tarajko Tadeusz
Wichorowska Beata

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VIII kadencji:
Komisja Rewizyjna: Henryk Łukaszczuk (Przewodniczący), Piotr Dołba (Wiceprzewodniczący) Anna Serafin, Beata Wichorowska, Konrad Kitka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tadeusz Kostrubiec (Przewodniczący), Halina Szymańska (Wiceprzewodnicząca), Krzysztof Gromek, Konrad Kitka, Wiesław Pośnik.

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Anna Bartoń (Przewodnicząca), Krzysztof Ostasz (Wiceprzewodniczący), Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Piotr Najda, Tadeusz Tarajko, Anna Serafin, Beata Wichorowska,

Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu:
Sylwester Dobromilski (Przewodniczący), Mirosław Kołtun (Wiceprzewodniczący), Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Piotr Koczułap, Wiesław Koczułap, Tadeusz Kostrubiec, Piotr Najda.

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji

Transmisje obrad Rady Gminy