Rada Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy:

Józef Siemczyk
Przewodniczący Rady Gminy Zamość
pok. 13, tel. 84 639 29 59 wew. 25
fax 84 639 23 64
e-mail: jsiemczyk@nullzamosc.org.pl

Wiceprzedowniczący Rady Gminy:

Kazimierz Skiba
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość
pok. 13, tel. 84 639 29 59 wew. 25
fax 84 639 23 6
e-mail: ksiba@nullzamosc.org.pl

Wiesław Pośnik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość
pok. 13, tel. 84 639 29 59 wew. 25
fax 84 639 23 64
e-mail: jposnik@nullzamosc.org.pl

Skład Rady Gminy VII kadencji:

Budzyński Michał – Borowina Sitaniecka
Dobromilski Sylwester – Zawada
Kiciński Andrzej – Skokówka
Koczułap Piotr – Wólka Wieprzecka
Kołtun Mirosław – Kalinowice
Kostrubiec Tadeusz – Płoskie
Kucharski Henryk – Mokre
Kudyk Piotr – Lipsko
Łukaszczuk Henryk – Sitaniec Wolica
Pokrywka Andrzej – Chyża
Pośnik Wiesław – Sitaniec
Rajtar Henryk – Sitaniec
Sawa Mariusz – Kalinowice
Siemczyk Józef – Płoskie
Skiba Kazimierz – Żdanów
Skorupka Anna – Zawada
Słota Maria – Pniówek
Suchowicz Wojciech – Wólka Panieńska
Tarajko Tadeusz – Białowola
Tłuczkiewicz Dariusz – Białobrzegi
Ziarkiewicz Wiesława – Szopinek

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VII kadencji:

Komisja Rewizyjna:
Słota Maria (Przewodnicząca)
Sawa Mariusz
Kucharski Henryk
Rajtar Henryk
Kiciński Andrzej

Komisja Programowo – Budżetowa:
Dobromilski Sylwester (Przewodniczący)
Tłuczkiewicz Dariusz
Kołtun Mirosław
Koczułap Piotr
Kostrubiec Tadeusz

Komisja Rozwoju Gminy i Rolnictwa:
Skiba Kazimierz (Przewodniczący)
Pośnik Wiesław
Budzyński Michał
Łukaszczuk Henryk
Tarajko Tadeusz

Komisja Oświatowo – Społeczna:
Skorupka Anna (Przewodnicząca)
Ziarkiewicz Wiesława
Suchowicz Wojciech
Pokrywka Andrzej
Kudyk Piotr

Skład Rady Gminy ubiegłych kadencji