Komunikat o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Zamość i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

W związku z wprowadzeniem w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia Urząd Gminy Zamość i cała gminna administracja od dnia 16 marca 2020 roku funkcjonowały będą w TRYBIE PRACY OGRANICZONEGO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU OSOBOWEGO. Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane będą telefonicznie oraz e-mailem przez pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek. Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, usług kurierskich lub elektronicznie na skrzynkę email: gmina@zamosc.org.pl. Zobowiązania finansowe proszę wnosić za pomocą przelewów bankowych na indywidualne konta bankowe, które podane są na decyzjach podatkowych.
Do Państwa dyspozycji pozostaje Wójt Gminy. W gminnych sprawach gospodarczych można pisać na adres email: wojt@zamosc.org.pl Korespondencja ta kierowana będzie na dziennik podawczy. Czynny jest kontakt z Wójtem Gminy poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „zadaj pytanie wójtowi”.

Dane adresowe:

  • Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 639-10-87, 84 638-47-48, fax 84 639 23 64 (nr wew. 58), e-mail: gmina@zamosc.org.pl. Numery wewnętrzne pracowników dostępne są pod tym adresem.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 638-52-01, 84 638-20-17, e-mail: gops_zamosc@zamosc.org.pl
  • Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 639-05-82, e-mail gzok@zamosc.org.pl
  • Centrum Usług Wspólnych, Kalinowice 148, 22-400 Zamość, tel. 616-72-74, e-mail: cuw@zamosc.org.pl

Zamość, 15 marca 2020 rok