Żdanówek: Zebranie Wiejskie Mieszkańców

181

28.09.2020r. poniedziałek, godz.18:00
Obiekt Świetlicy wiejskiej w Żdanowie

Wysokość funduszu sołeckiego na 2021 r: 26 550,25 zł

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 r.
  7. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2021 r.
  8. Konsultacje wniosku Wójta Gminy Zamość w sprawie zmiany granic sołectwa Siedliska
  9. Sprawy sołeckie i gminne
  10. Zamknięcie obrad

W trakcie Zebrań Wiejskich pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim  Statut sołectwa