Szopinek: Zebranie Wiejskie Mieszkańców

144

13.09.2020r. niedziela, godz.15:00
Świetlica wiejska w Szopinku

Wysokość funduszu sołeckiego na 2021 r: 49 751,20 zł


Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2019 roku
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok
  7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 roku
  8. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2021 roku
  9. Sprawy sołeckie i gminne
  10. Zamknięcie obrad

W trakcie Zebrań Wiejskich pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim  Statut sołectwa