Borowina Sitaniecka: Zebranie Wiejskie Mieszkańców

167

25.09.2020r. piątek, godz.18:00
Nieruchomość Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej (namiot)

Wysokość funduszu sołeckiego na 2021 r: 32 187,50 zł (Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kolonia od nr 125 do 190)


Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2021 r.
  7. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu budżetu Gminy Zamość 2021 r.
  8. Sprawy sołeckie i gminne
  9. Zamknięcie obrad

W trakcie Zebrań Wiejskich pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim  Statut sołectwa