Dzień Kobiet w Płoskiem

85

Samorząd Gminy Zamość i grupa aktywnych mieszkańców Płoskiego zapraszają na Dzień Kobiet w Płoskiem

Niedziela, 17.03.2019 r. Świetlica wiejska w Płoskiem, godz. 17:00.

W programie m.in.

  • Występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem
  • Koncert zespołu Show Men Szopinek
  • Śpiewanie pieśni biesiadnych

ORGANIZATORZY: SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ PŁOSKIEGO, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PŁOSKIEM, OSP PŁOSKIE, STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH 28+.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE: SAMORZĄD GMINY ZAMOŚĆ, GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY ZAMOŚĆ.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”