Dzień Kobiet w Hubalach

123

Samorząd Gminy Zamość i grupa aktywnych mieszkańców Hubal zapraszają na Dzień Kobiet w Hubalach

Niedziela, 17.03.2019 r., godz. 15:00
Świetlica wiejska w Hubalach

W programie m.in.

• życzenia dla Pań
• męska grupa wokalna Baryton z parafii Lipsko
• słodki poczęstunek

ORGANIZATORZY: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W HUBALACH, SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ HUBAL, STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH 28+.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE: SAMORZĄD GMINY ZAMOŚĆ, GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY ZAMOŚĆ.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”