Dzień Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej w Pniówku!

108

W szkolnym kalendarzu Dzień Języka Ojczystego jest jednym z ważniejszych świąt. Upamiętnia ono pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. U nas nie kojarzy się na szczęście z tak dramatycznymi wydarzeniami, ale przecież wiemy z historii, że w przeszłości Polacy nie zawsze mogli swobodnie posługiwać się mową ojczystą. Ponieważ 21 lutego w tym roku wypadał podczas ferii, obchody tego święta przełożyliśmy o tydzień. W czwartek 28 lutego uczący w szkole w Pniówku języka polskiego, pani Marzena Krzyszczuk i pan Mirosław Trześniowski, zorganizowali konkurs Mistrza Mowy Polskiej dla uczniów klas III-VIII. Rywalizację poprzedził krótki filmik, który miał uświadomić, jak trudnym językiem jest polska mowa. Potem przedstawiciele poszczególnych klas musieli zmierzyć się z czytaniem „łamańców językowych”, odgadnięciem za pomocą rysowanych rebusów wylosowanego związku frazeologicznego  oraz tytułu lektury, poprawieniem w podanych zdaniach błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, ułożeniem jak największej liczby słów zawierających podany wyraz. Widownia żywo kibicowała wszystkim zespołom, czasem trochę podpowiadała. Najważniejsze było jednak to, że udało się wciągnąć uczniów we wspólną zabawę językiem polskim. Emitowany na zakończenie apelu filmik zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy językowe. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zawsze dbać będą o to, by posługiwać się piękną i poprawną polszczyzną.

Mirosław Trześniowski