Tereny inwestycyjne

Mokre (teren inwestycyjne nr 1) Lotnisko Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Grunty Skarbu Państwa. Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Główne przeznaczenie – lotnisko turystyczne. Wyznaczone tereny pod funkcję uzupełniającą: usługi hotelowo-gastronomiczno-szkoleniowe, usługi i rzemiosło związane z obsługą lotniska.

Zobacz mapę

Sitaniec Wolica (teren inwestycyjne nr 2) Nieruchomość gminna o powierzchni 15 ha z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny przemysłowo- składowe, w tym zakładów produkujących energię ze źródeł odnawialnych (biogaz i promieniowanie słoneczne). Grunty klasy V, VI, IVa, IVb.

Zobacz mapę

Sitaniec (tereny inwestycyjne nr 3, 4) Atrakcyjne, gminne – 2,56 ha (teren nr 3) i prywatna – 4,35 ha (teren nr 4) nieruchomości przeznaczone pod usługi – bazy, składy, rzemiosło produkcyjne, przemysł, giełdy towarowe. Dobra lokalizacja – 4 km od centrum Zamościa, 4 km od stacji przeładunkowej Linii Hutniczej Szerokotorowej (Zamość Bortatycze LHS). Grunty klasy N (nieużytki) – nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej. W budowie droga łącząca nieruchomości ze stacją przeładunkową Zamość Bortatycze LHS.

Zobacz mapę