Czy istnieje możliwość zrobienia chodnika w Białowoli po drugiej stronie wsi?

583

Witam serdecznie. Jakiś czas temu pytałam czy istnieje możliwość zrobienia chodnika w Białowoli po drugiej stronie wsi. Niestety dostałam odpowiedzieć negatywną, że nie ma funduszy gmina na to, że w tym roku planowana jest nowa droga Kalinowice, Pniówek, Krasnobród. Rozpoczęcie prac miało być zaczęte już wiosną. Moje pytanie brzmi czy prace na nową drogę zostały rozpoczęte, czy może zostały wstrzymane? Bardzo proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam
27.06.2018 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail. Na początek małe wprowadzenie. Realizacja zadań inwestycyjnych na i przy drogach powiatowych (nawierzchnia drogi, chodniki) to zadanie własne Powiatu Zamojskiego. Także bieżące utrzymanie dróg powiatowych – odśnieżanie, naprawa ubytków w jezdni, ścinanie poboczy, utrzymanie we właściwym stanie chodników, itp. Do zadań własnych Gminy Zamość z zakresu związanego z drogami powiatowymi należy tylko budowa oświetlenia ulicznego, oraz konserwacja linii oświetleniowych i koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem dróg. Gmina może oczywiście na podstawie zawieranych porozumień z Powiatem Zamojskim realizować i finansować zadania Powiatu. Tak było w przypadku budowy istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 3256L w Białowoli. Takich decyzji w latach 2015-2018 podjęliśmy dużo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli finansujemy zadania Powiatu to mamy mniej pieniędzy na realizację zadań gminnych o których Mieszkańcy mówią na zebraniach wiejskich. Zapraszam na zebranie wiejskie Mieszkańców Białowoli, jakie będzie miało miejsce w dniu 25 września (wtorek) o godz. 18 w Świetlicy Wiejskiej.
Inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Krasnobród realizuje Samorząd Powiatu Zamojskiego. Jest ona częścią dużego, wspólnego projektu wszystkich Powiatów województwa lubelskiego. Projekt ten ma unijne dofinansowanie, które jest ściśle określone i nie podlega zmianom w przypadku droższych od kosztorysów ofert przetargowych. Przed ujęciem zadania w dużym unijnym projekcie województwa lubelskiego Samorząd Powiatu w Zamościu zawarł z Gminami Zamość, Adamów i Krasnobród wstępne porozumienie w sprawie wspólnego finansowania inwestycji. Wynika z niego, że w latach 2018-2019 każda Gmina przekaże Powiatowi na przebudowę drogi środki finansowe w kwocie stanowiącej 50% różnicy pomiędzy najniższą ofertą przetargową i planowanym unijnym dofinansowaniem. W ramach zadania droga otrzyma nową nawierzchnię – 19,2 km. Na terenie Gminy Zamość przebudowany zostanie most na rzece Łabuńce. Będą także przekładane istniejące chodniki, oraz w części terenów zabudowanych budowane nowe. Będą także realizowane zjazdy na nieruchomości. W tym przypadku dotyczy to zjazdów istniejących w czasie opracowania mapy do celów projektowych i dokumentacji budowlanej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018 – 2019. Jego wartość kosztorysowa to kwota 14 955 650 zł. Gmina Zamość na realizację zadania zabezpieczyła w 2018 roku kwotę 260 000 zł, oraz w 2019 roku 1 000 000 zł (Wieloletnia Prognoza Finansowa).
Powiat Zamojski ogłosił drugi przetarg na wykonanie zadania. Jego otwarcie będzie miało miejsce w dniu 31 lipca. Pierwszy przetarg został przez Powiat unieważniony z uwagi na zbyt duże ceny ofertowe, najniższa 20 000 000 zł (ponad 5 000 000 więcej od wartości kosztorysowej). W celu zwiększenia zainteresowania przetargiem zmieniono zakres prac realizowanych w 2018 roku – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni, oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Pozostałe prace w 2019 roku.
Rok 2018 w zakresie prac drogowych jest bardzo trudny. W sposób znaczący wzrosły ceny usług oferowanych w przetargach. To skutek między innymi wzrostu kosztów paliwa i materiałów, znacznej ilości zadań unijnych realizowanych w latach 2017-2019, oraz braku konkurencji na rynku robót drogowych i problemów z dostępnością materiałów (kruszywo, piasek, masa bitumiczna). Przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej będzie realizowana. Pamiętajmy jednak, że inwestorem jest Powiat Zamojski i to Samorząd Powiatu podejmuje decyzje. Gmina Zamość udziela tylko wsparcia finansowego, kosztem ograniczenia realizacji zadań gminnych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
14.07.2018r.