Czy Gmina przewiduje założenie wodociągu w miejscowości Siedliska?

153

PYTANIE:

Szanowny Panie Wójcie, czy Gmina przewiduje założenie wodociągu w miejscowości Siedliska? Mamy własne ujęcie wody (studnia głębinowa), badania z sanepidu wykazały, że mamy bakterie e-coli, ponad 1000% przekroczony mangan oraz oczywiście kamień. Koszty wykopania studni, plus założenie i eksploatacja urządzeń uzdatniających generują tak wysokie koszty, że wystarczyłoby na 15 lat opłacania wody z wodociągu. Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi czy Gmina przewiduje taką inwestycję?

Pozdrawiam
04.02.2019 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
W warunkach lutego 2019 roku trudno jest udzielić konkretnej odpowiedzi. W tym roku kończymy budowę ujęcia wody w Płoskiem i części sieci wodociągowej w tej miejscowości. Zadanie realizowane jest z unijnym wsparciem finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otwiera się więc możliwość rozbudowy sieci w Płoskiem oraz w kierunku Siedlisk. Podobną sytuację mamy w innej części Gminy. W latach 2019-20 realizować będziemy budowę ujęcia wody w Żdanówku. To zadanie też ma unijne wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego. W tym przypadku otwiera się kierunek przyszłych inwestycji wodociągowych dla miejscowości Lipsko i Zwódne, a nawet w kierunku miejscowości Mokre. Możliwości inwestowania w rozbudowę sieci wodociągowej w latach 2020–23 więc będą, a nawet są bardzo wskazane. Problem z czego finansować realizację zadań? W latach, o których wspomniałem, nie będzie unijnych pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia, a po roku 2023 też jest to mało prawdopodobne. Środki własne Gminy potrzebne są na realizację wielu potrzeb – nawierzchnie dróg, sala sportowa przy największej obecnie gminnej szkole w Kalinowicach, itp. Ponadto, mamy problem z rosnącymi w zastraszającym tempie wydatkami bieżącymi na funkcjonowanie 12 szkół. W 2018 roku na ten cel z własnych środków wydano ponad 2 800 000 zł więcej niż w roku 2017 – tyle kosztuje nas reforma oświaty. Za te pieniądze byłoby 3 km nowej nawierzchni drogi lub co najmniej 6 km wodociągu. Co z powyższego wynika? Więcej będzie można powiedzieć pod koniec roku. Najpierw musimy ogarnąć gminne finanse lat 2019-20 oraz przyjąć plan inwestycyjny na lata 2020-23. Projektowanie nowej sieci wodociągu rozpoczniemy najwcześniej w 2020 r., więc budowa nie zacznie się wcześniej niż w 2021 r. Czy w latach 2021-23 będzie w Siedliskach woda z gminnego ujęcia? Nie mogę teraz obiecać, ale z powyższego wynika, że myślę o tym. Pozdrawiam.

Ryszard Gliwiński, 08.02.2019 r.