Czas świątecznych kartek na Boże Narodzenie

181

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Zamość, w szczególności dzieci i młodzież, do wzięcia udziału w Wielkim Konkursie „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2018”. Zapraszamy do konkursu zarówno dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy, jak i te spoza jej granic, ale uczęszczające do placówek szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość.
Przedsięwzięcie ma charakter konkursu plastycznego. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii wiekowej. Projekt może być wykonany dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4.
Uwaga! Kiedy wczytamy się w regulamin, dowiemy się, że wprawdzie projekt kartki powinien być zainspirowany nie tylko Świętami Bożego Narodzenia, ale też krajobrazem, architekturą, bądź kulturą Gminy Zamość, czyli powinien przedstawiać element związany z Gminą Zamość, jednak ukazany w powiązaniu z tematyką bożonarodzeniową. Oznacza to, że zachęcamy twórców do wykonania nie tylko pięknych kart, ale takich, które będą pełniły funkcję promocyjną dla Gminy Zamość (oddawały jej piękno i wyjątkowość).

Prace konkursowe należy składać do 23 listopada 2018 r. (piątek).
Zgłoszenia przyjmują dwa punkty:

  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00,
  • Biuro Administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

GOK

Regulamin   RODO
Zgłoszenie (osoby nieletnie)   Zgłoszenie (osoby pełnoletnie)   Zgłoszenie (kategoria rodzinna)   Zgłoszenie (organizacje)