Coraz więcej osób planuje wymienić stare węglowe piece…

776

Szanowny Panie Wójcie, coraz więcej osób planuje wymienić stare węglowe piece /kopciuchy/ na nowe proekologiczne systemy grzewcze. Takie przedsięwzięcia są dość kosztowne ale ich zaletą jest to że posiadają wyższą sprawność i są bardziej przyjazne środowisku. Czy Gmina ma możliwości finansowego wsparcia tego typu przedsięwzięć?
Jeżeli nie, to czy istnieją możliwości uzyskania tego typu dotacji z innych źródeł /np funduszy; ekologicznych i związanych ochroną środowiska itp/ – poza gminnych?
Dziękuję za uwagę i gorąco pozdrawiam.
Mieszkaniec Mokrego
01.09.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Gmina Zamość w 2017 roku nie będzie realizowała programu dopłat do wymiany kotłów grzewczych. Nie ma w tej sprawie również pozytywnych decyzji dotyczących kolejnych lat. Dlaczego?
W skrócie – potrzeba taka nie wynika z żadnych opracowań i programów (poniżej), oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu gminnego. Mieszkańcy Gminy oczekują realizacji zadań publicznych – budowy dróg, wodociągów, sieci kanalizacji sanitarnej, chodników, oświetlenia ulicznego, itd. Realizujemy dwa projekty których celem jest zakup i montaż kolektorów słonecznych – dotyczą one 1285 nieruchomości Mieszkańców Gminy. Na realizację tych projektów mamy unijne dofinansowanie. Nie ma natomiast dla Gminy Zamość zewnętrznych programów finansowania wymiany kotłów c.o. Mam oczywiście na myśli dotacje, a nie pożyczki które trzeba spłacać. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ma program dedykowany dla indywidualnych właścicieli nieruchomości. Szczegóły na www.wfos.lublin.pl
Program dopłat do wymiany kotłów realizuje Miasto Zamość. W tym przypadku jest to skutek oceny jakości powietrza dla województwa lubelskiego, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Ocena ta wykazała, że w dwóch strefach zostały przekroczone dopuszczalne poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Są nimi: obejmująca miasto Lublin Aglomeracja Lubelska oraz – utworzona zgodnie z wymogami ustawy – strefa lubelska, która obejmuje cały pozostały teren województwa. Obszarami przekroczeń są w niej miasta: Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy i Radzyń Podlaski.

Miasto Zamość ma wskazane działania naprawcze w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego “Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, w tym m.in.
– “Stworzenie systemu dofinansowania wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne – opracowanie systemu i zapewnienie środków
– “Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych

Program ten nie dotyczy Gminy Zamość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
17.09.2017 r.