Wznowienie zajęć ruchowych w Gminie Zamość

Po 2-miesięcznej przerwie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość postanowił wznowić bezpłatne zajęcia ruchowo-taneczne w rytm muzyki. Pozwoliło na to wejście w życie II etapu...

Wystawa malarstwa Stefanii Wójcik

Już po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem można obejrzeć obrazy autorstwa Stefanii Wójcik, absolwentki UMCS w Lublinie i Państwowego Liceum Sztuk...

Szanowni Rodzice Mieszkańcy Gminy Zamość

Po zapoznaniu się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji...

Świadczenia rodzinne 2020/2021

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul....

Udostępnianie obiektów sportowych w Gminie Zamość Zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s...

Stan na dzień 1.06.2020 r. Dotyczy następujących obiektów: 1) boisko piłkarskie na obiekcie Centrum Kultury Sołectwa Lipsko obok kościoła parafialnego, 2) „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie, 3)...

„Dobry start” 2020 r. – kolejna transza wsparcia dla uczniów

Podstawowe informacje nt. zasad wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w 2020 roku. Program startuje 01 lipca 2020 r.,...

Kampania wyborcza bez rozmów o realnych problemach lokalnych społeczności

Mijają kolejne miesiące 2020 roku naznaczone stanem epidemii COVID-19 i kampanią wyborczą przed wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dużo w tym czasie zapadło decyzji Rządu...

Częściowe wznowienie działalności GOK-u

Ogłoszenie Dyrektora GOKGZ aktualizacja na dzień 08.07.2020 r. o częściowym wznowieniu realizacji wybranych elementów oferty Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, powiązanej z organizacją zgromadzeń. W...

Nowy sposób przekazu materiałów do publikacji w Biuletynie

Wprowadziliśmy nowy sposób przekazu materiałów do publikacji w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl. Od 1 kwietnia 2020 r....
Skip to content