Absolutorium dla Wójta Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 na XLVI sesji Rady Gminy Zamość. W środę, 27 czerwca...

Trzy drogi z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 27 września 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, z kontrasygnatą Skarbnik Gminy Marii Zajączkowskiej, podpisał z Wojewodą Lubelskim umowy w sprawie...

Nowa droga w Lipsku Kosobudach

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Lipsko Kosobudy. Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku o długości 252 m.b., na podbudowie...

Wodociąg w Żdanówku z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Wniosek złożony...

Rządowe pieniądze na przebudowę drogi gminnej (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej) w Kalinowicach

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2017 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu...

Oświetlenie już gotowe

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w trzech Sołectwach: Hubale, Wieprzec i Żdanów. W dniu 28.05.2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych inwestycji. 1. Budowa oświetlenia ulicznego...

Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy środki finansowe dla Sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia Mieszkańców. O...

Nowe asfaltowe drogi w trzech miejscowościach

W ramach tegorocznych inwestycji drogowych w Gminie Zamość, nowe nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych powstaną również w Skaraszowie, Pniówku i Skokówce. We wtorek 15 kwietnia...

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Skip to content