Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy...

Stanowisko Nr 5/16 Rady Gminy Zamość z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Pana Józefa Siemczyka Rada Gminy Zamość...

Odnowa powiatówki z Kalinowic do Krasnobrodu

Zarząd Powiatu w Zamościu rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród. Remont obejmie 19,2 km...

Zabiegamy o pieniądze na drogi

Nazwa naszego projektu to „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr 110383L, 110406L, 110437L w miejscowości Kalinowice”. 30.09.2014 r. Gmina Zamość...

Białobrzegi mają nową drogę

Zakończyła się budowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi. Wybudowano odcinek drogi o długości 348 m i szerokości 4,5 m. Wykonano: nową konstrukcję drogi...

Zebranie Wiejskie w Sołectwach Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia

Na wniosek Sołtysów sołectw Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia w niedzielę 10 czerwca br. zostało zwołane zebranie wiejskie Mieszkańców. Uczestniczył w nim Wójt...

Gmina Zamość wsparła Powiat Zamojski

Dokładnie 525.701,11 zł wyniosła pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego, udzielona przez Gminę Zamość. Kwota ta została przeznaczona na przebudowę ważnej drogi powiatowej Sitaniec –...

Będzie jaśniej i bezpieczniej – nowe oświetlenie uliczne w Gminie Zamość

Mieszkańcy Sołectw Bortatycze, Sitaniec i Skokówka mogą cieszyć się nowym oświetleniem ulicznym. W piątek 10 listopada br., przeprowadzono odbiór technicznych zakończonych inwestycji. Zadanie nr 1...

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór...

Nowe drogi w czterech sołectwach

Po pełnych odbiorach technicznych oddano do użytku cztery drogi gminne w Sołectwach: Pniówek, Wólka Panieńska, Wychody i Zawada. Najdłuższy, bo 532 metrowy odcinek drogi gminnej...

Pomyślne wieści dla Żdanowa

W czwartek 29 maja, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Maria Zajączkowska oraz Danuta Bruzik, Dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego...
Skip to content