7 C
Zamość
22.09.2019 (niedziela)

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 024 257,47 zł Kwota dofinansowania: 354 016,00 zł Realizacja: październik...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Place zabaw w Gminie Zamość

W dniu 20.06.2011 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” Gmina Zamość złożyła wniosek pt: „Budowa placów zabaw na...

W Sitańcu powstało centrum rekreacji

Mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. W piątek 13 czerwca nastąpił odbiór obiektu od wykonawcy robót budowlanych. Centrum rekreacji zajmuje...

Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Siedliskach

Budynek dawnej szkoły w Siedliskach, obecnie świetlicy wiejskiej przeszedł gruntowną modernizację. Właśnie zakończyły się prace remontowe i nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Modernizacja objęła ocieplenie budynku,...

W Płoskiem jest nowa droga

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej (osiedlowej) nr 221/51 w m. Płoskie. Inwestycja została odebrana i już służy mieszkańcom. Roboty obejmowały wykonanie...

Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej Topornica – Zwierzyniec

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, podpisał w poniedziałek 16 maja, w Lublinie umowę o  przekazanie dotacji Gminie Zamość na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej...

Białobrzegi mają nową drogę

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi. W dniu 20.06.2018 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji. Roboty drogowe dotyczyły odcinka drogi nr...

Nowe drogi już niebawem

We wtorek 10.03.2015 r. nastąpiło przekazanie placów budów dla wykonawcy trzech nowych dróg na terenie Gminy Zamość. Pierwsza inwestycja zakłada przebudowę drogi w Sołectwie Zawada...

„Trudne” linie kolejowe Rejowiec – Zawada – Zamość – Szopinek

Wciąż trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dotyczącej modernizacji linii kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość – Szopinek. O...