11.9 C
Zamość
24.09.2021 (piątek)

Umowa o współpracy

12 lipca 2011 roku w Ełku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy Gminy Zamość i Gminy Ełk. Fakt ten poprzedzony był Uchwałą NR IX/90/11...

Przebudowa przepompowni w Sitańcu zakończona

Gmina Zamość przebudowała przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec. W ramach prowadzonych inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość odcinka sieci ok. 35...

Kanalizacja

Z końcem listopada 2012 roku Gmina Zamość zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zamość”. Inwestycja została...

Nowy rok szkolny 2019/2020 z nowymi pracowniami komputerowymi oraz wyposażeniem w pomoce dydaktyczne do...

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej...

Partnerska wizyta na Ukrainie

10 marca 2011 roku delegacja Gminy Zamość była z partnerską wizytą na Ukrainie, w Iwano-Frankowe. To niewielkie ukraińskie miasteczko (około 6.000 mieszkańców), będące siedzibą...

Nowy plac zabaw w Borowinie Sitanieckiej

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek”. Obiekt powstały  przy udziale...

Nowe oświetlenie gminnych dróg

W Płoskiem i Skokówce powstało nowe oświetlenie uliczne. Samorząd Gminy Zamość sfinansował inwestycję ze środków własnych. Oświetlenie uliczne to nieodłączny element miast i wsi. Na...

Nową drogą z Sitańca Wolicy do Wysokiego

Droga łącząca Sołectwa Sitaniec Wolica i Wysokie jest już oficjalnie przekazana do użytku. W środę 27 września br. odbył się odbiór zakończonej inwestycji Nazwa zadania:...

Na młodszych i starszych sportowców czeka nowoczesna sala

11 listopada br. w nowo wybudowanej, nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Gmina Zamość obchodziła 92. Rocznicę...
Skip to content