-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Młodzieżowa Rada Gminy Zamość powołana!

Na ostatniej Sesji (25.07.2016 r.) Radni Gminy Zamość powołali Młodzieżową Radę Gminy Zamość. Dzięki temu młodzież będzie miała swoją reprezentację w samorządzie w postaci...

Raport o stanie Gminy Zamość 2018

Zobacz raport

Umowa na odnawialne źródła energii podpisana!

Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”. To...

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów Żdanówek, Zwódne – etap...

Gmina Zamość podpisała umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz...

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 024 257,47 zł Kwota dofinansowania: 354 016,00 zł Realizacja: październik...

Dotacja na przebudowę drogi gminnej (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej) w Kalinowicach

W Kalinowicach zostanie przebudowana droga z dofinansowaniem „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W poniedziałek 13 marca br....

Raport o stanie Gminy Zamość 2019

Pobierz raport w PDF

Sitaniec Wolica z nową drogą

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Mowa tutaj o budowie...

Stadion w Zawadzie jak nowy

Zakończyła się gruntowna modernizacja gminnego obiektu sportowego w Zawadzie, która zaczęła się jeszcze w 2018 roku. Dwa odrębne etapy remontu kosztowały łącznie prawie 2...

Wybrano 35 Sołtysów i Rady Sołeckie w Gminie Zamość

Przez niemal dwa miesiące trwały wyborcze zebrania sołeckie, na których mieszkańcy sołectw Gminy Zamość wybierali swoich Sołtysów i Rady Sołeckie. Pierwsze zebranie odbyło się...
Skip to content