-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Szopinek z nowym odcinkiem kanalizacji

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Zamość podpisała umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji...

Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy...

Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Sitańcu

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej, altany grillowej wraz z grillem oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 238/2 w miejscowości Sitaniec w...

Budowa Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu na finiszu

Zakończyła się budowa obiektów Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie, jednego z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu...

W Bortatyczach będzie jaśniej

Gmina Zamość podpisała umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 1272) w m. Bortatycze. Zadanie realizowane jest przy udziale...

Rozbudowa infrastruktury Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość

Na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość w miejscowości Wierzchowiny, tuż przy wieży widokowej, powstało nowe miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców oraz dla turystów. Inicjatorem...

Sieć wodociągowa w Sitańcu będzie dłuższa

Gmina Zamość podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna nr geod. 1490/2). W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć...

Gmina Zamość zmodernizuje oświetlenie uliczne

Gmina Zamość pozyskała ponad 1,4 mln złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Sitaniec Wolica z nową drogą

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Mowa tutaj o budowie...

Raport o stanie Gminy Zamość 2019

Pobierz raport w PDF
Skip to content