0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

W Pniówku powstanie plac zabaw

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” otrzymało kolejne środki na budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pniówek. W czwartek 22 maja przedstawiciele Stowarzyszenia i...

Ruszają inwestycje w Gminie Zamość

Gmina Zamość rozpoczęła realizację inwestycji wynikających z budżetu 2018 roku. Właśnie zostały ogłoszone przetargi na wykonanie części zadań drogowych. W dniu 05.02.2018 roku, ogłoszone zostały...

Chyża ma nowy chodnik, a Zalesie drogę

W Gminie Zamość kończą się kolejne inwestycje drogowe. W ostatnich dniach odbył się odbiór techniczny przebudowanej nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Zalesie oraz...

Przebudowa przepompowni w Sitańcu zakończona

Gmina Zamość przebudowała przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec. W ramach prowadzonych inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość odcinka sieci ok. 35...

Nowy wodociąg w Zarzeczu

Dobiegła końca kolejna inwestycja finansowana z budżetu Gminy Zamość. W Zarzeczu oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości 200 metrów. Podzamojskie miejscowości leżące...

Nowy plac zabaw w Borowinie Sitanieckiej

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek”. Obiekt powstały  przy udziale...

Nowa droga i odwodnienie w Wólce Panieńskiej

Zakończyła się przebudowa drogi nr 112230L w m. Wólka Panieńskiej. Samorząd wykonał także odwodnienie skrzyżowania dróg gminnych w tej miejscowości. Konieczność wykonania modernizacji drogi podyktowana...

Współpraca buduje

Gmina Zamość wspólnie z Powiatem Zamojskiem przebudowała drogę powiatową nr 3248L na odcinku Żdanów - Pniówek. W dniu 08.11.2017 odebrano inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi...

Zebranie Wiejskie w Sołectwach Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia

Na wniosek Sołtysów sołectw Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia w niedzielę 10 czerwca br. zostało zwołane zebranie wiejskie Mieszkańców. Uczestniczył w nim Wójt...

Będzie jaśniej i bezpieczniej – nowe oświetlenie uliczne w Gminie Zamość

Mieszkańcy Sołectw Bortatycze, Sitaniec i Skokówka mogą cieszyć się nowym oświetleniem ulicznym. W piątek 10 listopada br., przeprowadzono odbiór technicznych zakończonych inwestycji. Zadanie nr 1...
Skip to content