-2.1 C
Zamość
21.01.2022 (piątek)

Sieć wodociągowa w Sitańcu będzie dłuższa

Gmina Zamość podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna nr geod. 1490/2). W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć...

Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W czwartek 17 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisali porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji...

Zawada ma nowe oświetlenie uliczne

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym). W zakres inwestycji weszło wykonanie odcinka linii...

Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy...

Sitaniec Wolica z nową drogą

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Mowa tutaj o budowie...

W Chyżej powstanie siłownia zewnętrzna

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 168/2 w miejscowości Chyża. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie...

„RoweLove…” – z wizytą na Ukrainie

Trwa realizacja projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt ma aż 6 Partnerów, w tym...

Parking, odwodnienie i budynek gospodarczy

W dniu 04.06.2020 r. Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, na następujące zadania: 1. Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w...

Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem już gotowe

Dnia 01 czerwca 2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej budowy Centrum Kultury Dawnej w Sołectwie Wysokie W 2019 roku wniosek o dofinansowanie projektu...

Siłownia w Chyżej już gotowa

W dniu 23 listopada 2020 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej (dokumentacja i montaż elementów) w m. Chyża.”. W ramach zadania inwestycyjnego...
Skip to content