13.5 C
Zamość
18.10.2021 (poniedziałek)

Siłownia zewnętrzna w Płoskiem już gotowa

Gmina Zamość zakończyła realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w m. Płoskie wraz z monitoringiem”. Obiekt powstał przy Szkole Podstawowej w Płoskiem...

Zakończona przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre

Dnia 6 września 2018 r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w miejscowości Mokre” – przedłużenie ul. Łanowej w Zamościu....

Dwie ulice w Skokówce z nowym oświetleniem ulicznym

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i nr 110451L ( ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. Zadanie zostało zrealizowane przy...

Stanowisko Rady Gminy w sprawie planowanej budowy spalarni

Zobacz treść stanowiska

Jest przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej

Za kilka miesięcy świetlica wiejska w Wólce Wieprzeckiej zyska nowe oblicze. Gmina Zamość właśnie (16.04.2015 r.) ogłosiła przetarg na jej przebudowę, która w całości...

Dotacja na przebudowę drogi gminnej (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej) w Kalinowicach

W Kalinowicach zostanie przebudowana droga z dofinansowaniem „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W poniedziałek 13 marca br....

„RoweLove…” – z wizytą na Ukrainie

Trwa realizacja projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt ma aż 6 Partnerów, w tym...

Radni Komisji Oświatowo-Społecznej odwiedzili szkoły

W dniach 20 i 27 maja 2019 r. na posiedzeniach wyjazdowych spotykali się członkowie Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Radni odwiedzili wszystkie dwanaście szkół...

Młodzieżowa Rada Gminy Zamość powołana!

Na ostatniej Sesji (25.07.2016 r.) Radni Gminy Zamość powołali Młodzieżową Radę Gminy Zamość. Dzięki temu młodzież będzie miała swoją reprezentację w samorządzie w postaci...

Nowy odcinek oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

Gmina Zamość zakończyła budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110434L w m. Wysokie – Sitaniec Wolica. Zadanie było realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego...
Skip to content