-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013 Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia:...

Nowe nawierzchnie na gminnych drogach

Zakończyła się przebudowa kolejnych odcinków dróg w Gminie Zamość. Najdłuższe, bo dwa ponad kilometrowe fragmenty nowych tras powstały w Zawadzie Reformie i Bortatyczach Kolonii....

Gmina Zamość z wyróżnieniem

Gmina Zamość zajęła 10 miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, opracowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz lubelski Urząd Statystyczny. Ideą...

Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej zmiany granic Miasta Zamościa

    Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej zmiany granic Miasta Zamościa przyjęte podczas obrad XXIX sesji Rady Gminy Zamość w dniu 29 kwietnia...

Podsumowanie Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014‑2020

W dniach 22‑25 września 2021 roku delegacja Gminy Zamość odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki. Spotkanie miało na celu podsumowanie wspólnie realizowanego ogólnopolskiego projektu gmin...

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór...

Nowe przyłącza kanalizacyjne w Naszej Gminie

Zakończyliśmy kolejne gminne zadanie związane z budową podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, w marcu...

Kolejne odcinki gminnej kanalizacji

W Sitańcu i Wólce Panieńskiej zakończyła się budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. W Wólce Panieńskiej powstał 103 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz trzy...

Nowe oświetlenie uliczne w Chyżej

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110429L w m. Chyża. W ramach inwestycji wykonano odcinek linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej...

Będzie remont w dawnej szkole

Budynek dawnej szkoły w Siedliskach czeka gruntowna modernizacja. Prace remontowe mają zakończyć się w przyszłym roku. Modernizacja obejmie: ocieplenie budynku, remont kominów, wymianę okien, pokrycia...
Skip to content