0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zawadzie

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość zakończył modernizację oświetlenia ulicznego w Zawadzie przy drogach: powiatowej nr 3212L oraz gminnej 110355L . Prace polegały na...

Umowa o współpracy

12 lipca 2011 roku w Ełku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy Gminy Zamość i Gminy Ełk. Fakt ten poprzedzony był Uchwałą NR IX/90/11...

Gminy Polski Wschodniej łączą się w realizacji samorządowych zadań

Siedziba Urzędu Gminy Zamość była 18 marca 2011 roku miejscem spotkania przedstawicieli gminnych władz z czterech województw. Wójt Gminy Zamość zaprosił na robocze spotkanie...

Łącznik w Zawadzie przebudowany

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej nr geodezyjny 316 w m Zawada łączącej drogi: krajową nr 74 i gminną nr 110390L. Zakres...

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

W poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość I kadencji, lat 2017-2019. Inauguracyjną sesję...

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek

Przebudowa drogi dotyczyła odcinka o długości 412 mb. W zakres inwestycji weszło oczyszczenie drogi, zabezpieczenie sieci energetycznych rurami PCV typu Arota A83PS, spryskanie emulsją...

Jatutów z nowymi drogami i chodnikiem

Przebudowa dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów stała się faktem. W dniu 27 maja 2019 r. Wójt...

Rządowe pieniądze na przebudowę drogi gminnej (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej) w Kalinowicach

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2017 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu...

Zebranie Wiejskie w Sołectwach Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia

Na wniosek Sołtysów sołectw Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia w niedzielę 10 czerwca br. zostało zwołane zebranie wiejskie Mieszkańców. Uczestniczył w nim Wójt...

Umowa na budowę Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie podpisana

Budowa Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie to jedno z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej...
Skip to content