7 C
Zamość
22.09.2019 (niedziela)

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek

Przebudowa drogi dotyczyła odcinka o długości 412 mb. W zakres inwestycji weszło oczyszczenie drogi, zabezpieczenie sieci energetycznych rurami PCV typu Arota A83PS, spryskanie emulsją...

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Zamość. We wtorek 8 marca br. wykonawcy przekazano plac budowy drogi gminnej nr 112234L w m. Płoskie –...

Inwestycje budżetu Gminy Zamość 2018 roku

Rada Gminy na sesji w dniu 26 stycznia uchwaliła budżet Gminy Zamość na 2018 rok. Radni w jawnym głosowaniu przyjęli projekt budżetu przedłożony przez...

Wodociąg w Żdanówku z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Wniosek złożony...

Zabawa i rekreacja w Wólce Wieprzeckiej

Plac przy świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej został urządzony. Powstał plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Zadanie zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego. Jest tutaj piaskownica,...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko,...

Dobiega końca termomodernizacja budynków czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Zamość. Prace budowlane przy szkołach w miejscowościach Mokre i Lipsko zostały zakończone już w...

I sesja Rady Gminy Zamość VII Kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz....

Białobrzegi mają nową drogę

Zakończyła się budowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi. Wybudowano odcinek drogi o długości 348 m i szerokości 4,5 m. Wykonano: nową konstrukcję drogi...

Stadion w Zawadzie w rozbudowie

Zakończył się pierwszy etap budowy kompleksu sportowego na stadionie w Zawadzie. Budynek klubowy jest już gotowy do użytkowania. W pierwszej kolejności wykonano budynek klubowy o...

Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość

W odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach działania 13.7 Infrastruktura szkolna, projekty regionalne RPO WL na lata 2014-2020, Gmina...