Umowa na OZE podpisana

Wczoraj (11.09.2017 r.) została podpisana umowa na realizację zadania „Dostawa i montaż 639 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Zamość”, które realizowane jest w...

Partnerska wizyta na Ukrainie

10 marca 2011 roku delegacja Gminy Zamość była z partnerską wizytą na Ukrainie, w Iwano-Frankowe. To niewielkie ukraińskie miasteczko (około 6.000 mieszkańców), będące siedzibą...

Nowe place zabaw w Gminie Zamość

Gmina Zamość zakończyła budowę placów zabaw w czterech Sołectwach. Obiekty powstały  przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –...

Nowe drogi w czterech sołectwach

Po pełnych odbiorach technicznych oddano do użytku cztery drogi gminne w Sołectwach: Pniówek, Wólka Panieńska, Wychody i Zawada. Najdłuższy, bo 532 metrowy odcinek drogi gminnej...

Sieć gazowa w Zawadzie

Do wybudowanej niedawno sieci gazowej w Zawadzie, przyłączyły się już instytucje publiczne oraz część Mieszkańców. Obecnie planowana jest dalsza gazyfikacja miejscowości. O budowę sieci gazowej...

Kolejne unijne pieniądze

ŚWIETLICA W ŻDANÓWKU Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM Świetlica wiejska w Żdanówku będzie rozbudowana i przebudowana. W dniu 15 maja br. Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie...

Oświadczenie Samorządu Gminy Zamość

Treść oświadczenia Samorządu Gminy Zamość: Samorząd Gminy Zamość wyraża dezaprobatę wobec wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, jakie miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez...

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 024 257,47 zł Kwota dofinansowania: 354 016,00 zł Realizacja: październik...

Porozumienie SIT podpisane

Gmina Zamość przystąpiła do realizacji partnerskiego przedsięwzięcia zintegrowanego - Strategicznej Inwestycji Terytorialnej dla miasta Zamościa i jego obszarów funkcjonalnych. Wójt Ryszard Gliwiński, Prezydent Andrzej...

Razem po unijne euro

W dniach 19 – 20 listopada delegacja Gminy Zamość z Wójtem Ryszardem Gliwińskim uczestniczyła konferencji „Partnerstwo samorządów w rozwoju lokalnej infrastruktury i podniesienie jakości...
Skip to content