15.7 C
Zamość
24.09.2021 (piątek)

Nowe oświetlenie gminnych dróg

W Płoskiem i Skokówce powstało nowe oświetlenie uliczne. Samorząd Gminy Zamość sfinansował inwestycję ze środków własnych. Oświetlenie uliczne to nieodłączny element miast i wsi. Na...

Nowy chodnik powstaje w Chyżej

Gmina Zamość w porozumieniu z Powiatem Zamojskim buduje chodnik przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża. Nowy chodnik wraz z odwodnieniem pasa drogowego powstaje...

W Płoskiem jest nowa droga

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej (osiedlowej) nr 221/51 w m. Płoskie. Inwestycja została odebrana i już służy mieszkańcom. Roboty obejmowały wykonanie...

Nowe oświetlenie uliczne w Sitańcu

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec na drogach wewnętrznych na osiedlu Ferencówka. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie ok. 700 m.b. linii kablowej wraz...

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Zamość. We wtorek 8 marca br. wykonawcy przekazano plac budowy drogi gminnej nr 112234L w m. Płoskie –...

Nowy wodociąg zgodnie z planem

Gmina Zamość zakończyła inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wysokie. Już niedługo kolejni Mieszkańcy będą mogli się do niej przyłączyć. Nowy 434 –...

Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa

Dnia 4 lipca 2021 r. w Świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się Zebranie wiejskie Mieszkańców Sołectwa Sitaniec-Wolica, na którym Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa. W...

Gmina Zamość włącza się aktywnie w walkę o ochronę klimatu i środowiska naturalnego

Bardzo dużo miejsca w serwisach informacyjnych zajmują ostatnio publikacje nt. różnych form katastroficznych zjawisk pogodowych. Wydarzają się one w miejscach na świecie, w których...

Gmina wsparła policjantów

Na drogach powiatu zamojskiego można spotkać policjantów w nowych radiowozach. To terenowe Nissany Pathfindery, które trafiły do jednostek podległych zamojskiej komendzie. Radiowozy zakupione zostały...
Skip to content