Radni Komisji Oświatowo-Społecznej odwiedzili szkoły

W dniach 20 i 27 maja 2019 r. na posiedzeniach wyjazdowych spotykali się członkowie Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Radni odwiedzili wszystkie dwanaście szkół...

Oświetlenie już gotowe

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w trzech Sołectwach: Hubale, Wieprzec i Żdanów. W dniu 28.05.2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych inwestycji. 1. Budowa oświetlenia ulicznego...

Zarzecze ma chodnik

W Zarzeczu Gmina Zamość wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 3250L. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Zgodnie z projektem budowalnym inwestycji w...

Pierwsze 10 inwestycji w 2019 r.

Mimo mrozu i zimna za oknami, trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji, które znalazły się w uchwalonym budżecie gminy Zamość na 2019r. Administracja gminna...

Pniówek ma nowe oświetlenie uliczne

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek. W ramach zadania wykonano ok. 420 m.b. linii...

Nowe drogi w czterech sołectwach

Po pełnych odbiorach technicznych oddano do użytku cztery drogi gminne w Sołectwach: Pniówek, Wólka Panieńska, Wychody i Zawada. Najdłuższy, bo 532 metrowy odcinek drogi gminnej...

Nowe drogi już gotowe

Wszystkie tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Zamość zostały zakończone. Jednymi z ostatnich były modernizacje dróg w sołectwach Sitaniec, Mokre i Kalinowice. W Sitańcu inwestycja objęła...

Ładna i użyteczna

Sołectwo Wierzchowiny może pochwalić się nowym obliczem świetlicy wiejskiej. Modernizację i rozbudowę przeprowadzono dzięki funduszom europejskim oraz środkom gminnym. Sołectwo Wierzchowiny nie jest duże, gdyż...

Plac zabaw już gotowy

Najmłodsi mieszkańcy gminy Zamość mogą cieszyć się kolejnym, nowym i bezpiecznym placem zabaw. Obiekt powstał przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. W ramach...

Zabawa i rekreacja w Wólce Wieprzeckiej

Plac przy świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej został urządzony. Powstał plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Zadanie zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego. Jest tutaj piaskownica,...
Skip to content