7 C
Zamość
22.09.2019 (niedziela)

Zabawa i rekreacja w Wólce Wieprzeckiej

Plac przy świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej został urządzony. Powstał plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Zadanie zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego. Jest tutaj piaskownica,...

Porozumienie SIT podpisane

Gmina Zamość przystąpiła do realizacji partnerskiego przedsięwzięcia zintegrowanego - Strategicznej Inwestycji Terytorialnej dla miasta Zamościa i jego obszarów funkcjonalnych. Wójt Ryszard Gliwiński, Prezydent Andrzej...

Współpraca buduje

Gmina Zamość wspólnie z Powiatem Zamojskiem przebudowała drogę powiatową nr 3248L na odcinku Żdanów - Pniówek. W dniu 08.11.2017 odebrano inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi...

Gmina Zamość Rozwija sieć wodno – kanalizacyjną

Dnia 5 lipca 2019 r. zakończyła się realizacja rzeczowa zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Żdanów, Żdanówek”. W...

Wybory do Młodzieżowej Rady już niebawem

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Zamość odbędą się w poszczególnych Okręgach Wyborczych w dniu 25 i 26 listopada br. Przedstawiamy listę zarejestrowanych kandydatów: Okręgu Wyborczym...

Żdanów – wodociąg i kanalizacja

Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów. Jest to kolejna tegoroczna inwestycja sieciowa w tej miejscowości, realizowana przez Gminę Zamość. Obecnie...

Nową drogą z Sitańca Wolicy do Wysokiego

Droga łącząca Sołectwa Sitaniec Wolica i Wysokie jest już oficjalnie przekazana do użytku. W środę 27 września br. odbył się odbiór zakończonej inwestycji Nazwa zadania:...

Budowa oświetlenia ulicznego w Hubalach i Wieprzcu

Rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwach Hubale i Wieprzec. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca maja br. 1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej...

Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość

W odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach działania 13.7 Infrastruktura szkolna, projekty regionalne RPO WL na lata 2014-2020, Gmina...

Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Siedliskach

Budynek dawnej szkoły w Siedliskach, obecnie świetlicy wiejskiej przeszedł gruntowną modernizację. Właśnie zakończyły się prace remontowe i nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Modernizacja objęła ocieplenie budynku,...