27.9 C
Zamość
27.07.2021 (wtorek)

Gminna kanalizacja coraz dłuższa

W piątek 23 stycznia 2015 roku nastąpił odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w trzech Sołectwach Gminy Zamość. Tym samym zakończył się pierwszy etap projektu pn....

Sołtysi obradowali po raz pierwszy w nowej kadencji

W dniu 25 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem miała miejsce inauguracyjna sesja Sołtysów Sołectw Gminy Zamość kadencji lat 2019-2023. Wybrani przez Mieszkańców...

Nowa droga w Kalinowicach

Mieszkańcy Kalinowic mogą korzystać z nowej asfaltowej drogi. Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Zamość. W Kalinowicach Samorząd zmodernizował kolejną drogę gminną. Tym...

Parking, odwodnienie i budynek gospodarczy

W dniu 04.06.2020 r. Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, na następujące zadania: 1. Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w...

Świetlica w Żdanówku będzie, jak nowa

W dniu 11 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zamośc a firmą „BETAR” Zakład Budowlany mgr inż. Ryszard Tymura na realizację zadania pn....

I Sesja Rady Gminy Zamość

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy...

Cieplej w szkole w Sitańcu

W dniu 30.01.2019 r. dokonano poinwestycyjnego odbioru technicznego obiektu Szkoły Podstawowej w Sitańcu. Szkoła, dzięki dofinansowaniu środkami UE pozyskanymi przez Gminę Zamość, przeszła proces...

Budowa Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem

Gmina Zamość ogłosiła przetarg na budowę Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem. W dniu 17 listopada br. Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa...

Zarzecze ma chodnik

W Zarzeczu Gmina Zamość wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 3250L. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Zgodnie z projektem budowalnym inwestycji w...

Sieć gazowa w Zawadzie

Do wybudowanej niedawno sieci gazowej w Zawadzie, przyłączyły się już instytucje publiczne oraz część Mieszkańców. Obecnie planowana jest dalsza gazyfikacja miejscowości. O budowę sieci gazowej...
Skip to content