23.7 C
Zamość
27.05.2019 (poniedziałek)

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nie „Odnowa i roz­wój wsi” War­tość pro­jektu: 323 051,67 Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 128 198,00 zł Reali­za­cja: luty 2013 — wrze­sień 2013 Nr umowy:...

Droga powiatowa Sitaniec – Łapiguz będzie miała nową nawierzchnię

Samorząd Powiatu Zamojskiego organizuje przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3226L Sitaniec – Łapiguz. Zakładany w specyfikacji przetargowej...

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zawadzie

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość zakończył modernizację oświetlenia ulicznego w Zawadzie przy drogach: powiatowej nr 3212L oraz gminnej 110355L . Prace polegały na...

Inwestycje 2015 w Sołectwach Gminy Zamość

Kalendarzowe dni, tygodnie i miesiące upływają bardzo szybko, także w samorządowym życiu Naszej Wspólnoty. Realizujemy bieżące i inwestycyjne zadania budżetu. Przygotowujemy gminne pomysły i...

Unijne projekty zmieniają Gminę Zamość

Kończy się czas korzystania ze środków unijnej perspektywy finansowej lat 2007‒2013, wspomagających rozwój polskich miast i sołectw. Jeszcze do roku 2015 realizować i rozliczać...

Chyża ma nowy chodnik, a Zalesie drogę

W Gminie Zamość kończą się kolejne inwestycje drogowe. W ostatnich dniach odbył się odbiór techniczny przebudowanej nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Zalesie oraz...

W Sitańcu powstało centrum rekreacji

Mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. W piątek 13 czerwca nastąpił odbiór obiektu od wykonawcy robót budowlanych. Centrum rekreacji zajmuje...

Jest przetarg na oświetlenie uliczne

Gmina Zamość ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie 5 odcinków oświetlenia ulicznego z 18 zapisanych w tegorocznym budżecie. Inwestycje mają zostać zrealizowane do końca maja...

Partnerska wizyta na Ukrainie

10 marca 2011 roku delegacja Gminy Zamość była z partnerską wizytą na Ukrainie, w Iwano-Frankowe. To niewielkie ukraińskie miasteczko (około 6.000 mieszkańców), będące siedzibą...

Odnowa powiatówki z Kalinowic do Krasnobrodu

Zarząd Powiatu w Zamościu rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród. Remont obejmie 19,2 km...