10.7 C
Zamość
24.10.2021 (niedziela)

Jest przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej

Za kilka miesięcy świetlica wiejska w Wólce Wieprzeckiej zyska nowe oblicze. Gmina Zamość właśnie (16.04.2015 r.) ogłosiła przetarg na jej przebudowę, która w całości...

Teren wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach zmienił swoje oblicze

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstała wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach w w ramach rewitalizacji terenu. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego 2020...

Wodociąg w Płoskiem z unijnym dofinansowaniem

Gmina Zamość podpisała umowę na dofinansowanie rozbudowy zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – Etap III. Gmina Zamość w maju 2020 r. złożyła wniosek o...

Będzie jaśniej i bezpieczniej – nowe oświetlenie uliczne w Gminie Zamość

Mieszkańcy Sołectw Bortatycze, Sitaniec i Skokówka mogą cieszyć się nowym oświetleniem ulicznym. W piątek 10 listopada br., przeprowadzono odbiór technicznych zakończonych inwestycji. Zadanie nr 1...

Nowe ujęcie wody dla Gminy Zamość

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Zadanie zostało zrealizowane...

Oświadczenie Samorządu Gminy Zamość

Treść oświadczenia Samorządu Gminy Zamość: Samorząd Gminy Zamość wyraża dezaprobatę wobec wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, jakie miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez...

Nową drogą z Sitańca Wolicy do Wysokiego

Droga łącząca Sołectwa Sitaniec Wolica i Wysokie jest już oficjalnie przekazana do użytku. W środę 27 września br. odbył się odbiór zakończonej inwestycji Nazwa zadania:...

Młodzieżowa Rada Gminy Zamość powołana!

Na ostatniej Sesji (25.07.2016 r.) Radni Gminy Zamość powołali Młodzieżową Radę Gminy Zamość. Dzięki temu młodzież będzie miała swoją reprezentację w samorządzie w postaci...

Przebudowa przepompowni w Sitańcu zakończona

Gmina Zamość przebudowała przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec. W ramach prowadzonych inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość odcinka sieci ok. 35...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec

W dniu 15.02.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w zadaniu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość - ZS...
Skip to content